Gerard de Groot – Overwinnend gebed – Bidden in Jezus’ naam!