<>

Welkom op de website van de Levend Woord Gemeente!

Je bent van harte welkom op zondag in onze feestelijke samenkomsten.

De LWG komt samen om 10.30 uur in de Breepleinkerk, Rotterdam.

Gezonden om een zegen te zijn!

Meer over ons

Samenkomen

Elke zondagochtend komen we als Levend Woord Gemeente bij elkaar om God en elkaar te ontmoeten. Je bent van harte welkom om deze samenkomsten te bezoeken! Als gemeente verlangen we naar Gods tastbare aanwezigheid in ons midden…

Lees verder

Connecten

De Levend Woord Gemeente gelooft in de kracht van relatie: connectie met God en met elkaar. Vriendschap is van vitaal belang om geestelijk te kunnen groeien en zorg voor elkaar te dragen. We kiezen er daarom voor…

Lees verder

Nieuwe artikelen

Word vervuld met de Heilige Geest!

Ieder jaar vieren wij als volgelingen van de Heer Jezus het Pinksterfeest. Hierbij gedenken wij de uitstorting van de Heilige Geest. Dit was de vervulling van de belofte van de Heer Jezus, gedaan tijdens zijn rondwandeling op aarde, dat Hij na zijn terugkeer naar de Vader de Heilige Geest zou zenden om ons, zijn volgelingen, in alles…


Agenda