Missie & Visie

Als Levend Woord Gemeente hebben we een duidelijke missie en visie van de Heer ontvangen. We zijn door God in beweging gezet! We ervaren een duidelijke roeping en bestemming als Gemeente! We verlangen om een licht te zijn in de duistere wereld om ons heen; het zout te zijn en smaak te geven aan een smakeloze omgeving waarin we leven. Want Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven!

 

Een MISSIE zegt iets over waar we STAAN!
De missie van de Levend Woord Gemeente is:
We zijn gezegend om een zegen te zijn!

 

Een VISIE zegt iets over waar we GAAN!
De visie van de Levend Woord Gemeente is:
Mensen mobiliseren en inspireren om helemaal voor Jezus te gaan en zijn Koninkrijk, opdat transformatie plaatsvindt
of te wel: gezonde mannen, gezonde vrouwen, gezonde relaties, gezonde gezinnen en een gezonde samenleving!