Onderwijs

De Levend Woord Gemeente is een apostolisch en profetisch huis waar mensen toegerust worden tot geestelijke volwassenheid!
Wij streven ernaar om elke gelovige te helpen ontdekken wie ze zijn en wat hun bestemming is. Tevens ondersteunen wij elke gelovige in het ontwikkelen van hun gaven en talenten die God aan een ieder heeft toevertrouwd, opdat transformatie plaatsvindt in hun persoonlijk leven, huwelijk, gezin en in de samenleving.
Wij zien het dus als onze verantwoordelijkheid om discipelen te maken. Het volgen van Bijbels gedegen en relevant onderwijs is hiervoor dan ook ontzettend belangrijk!
Je bent hartelijk welkom om ons onderwijsprogramma te volgen waarin we met jou willen staan en geloven opdat transformatie zal gaan plaatsvinden in alle facetten van je leven, in welke fase van je leven je dan ook bent! We dienen een God die het onmogelijke mogelijk maakt (Lukas 18:27)!
Bel ons op 0104231354 of stuur een email naar kantoor@lwg.nl
Ook kun je je aanmelden via de connectcorner op de zondagen voor of na de samenkomst in de Breepleinkerk.