De 5 Pilaren

De 5 Pilaren

We bouwen het gemeenteleven van de Levend Woord Gemeente op  5 Bijbelse pilaren. Deze pilaren zijn gebaseerd op de Bijbelteksten Mattheüs 22:37-40; 28:19-20 en Handelingen 2:43-47. We kunnen bijvoorbeeld lezen hoe de Eerste Gemeente rondom deze 5 pilaren samenkwamen en de toenmalige wereld transformeerde door de kracht en tegenwoordigheid van de Heilige Geest.

Voor het gemak om de 5 pilaren makkelijker te kunnen onthouden en toe te passen in ons persoonlijk leven, maar juist ook in de Gemeente en in de Kleine Groepen, hebben we ze de A, B, C, D en E genoemd.

De A staat voor AANBIDDING:

Handelingen 2:43, 47 HTB Ze…baden samen. 43 Iedereen was vol ontzag voor God. En de apostelen deden veel wonderen. 47 Zij prezen God…

 De B staat voor BARMHARTIGHEID:

Handelingen 2:44-45,47 HTB De gelovigen deelden ook alles met elkaar. 45 Zij verkochten hun huizen en andere eigendommen en het geld gaven zij aan mensen die het nodig hadden. BB 47 en iedereen had respect voor hen.

De C staat voor COMMUNITY:

Handelingen 2:42 en 46 (HTB en BB)  HTB 42 Zij … gingen als een grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Here en voor gebed.BB 42 Ze waren één met elkaar, aten met elkaar en baden samen. HTB 46 Elke dag kwamen zij in de tempel bijeen en waren één van hart en ziel. Zij aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd.

De D staat voor DISCIPELSCHAP:

Handelingen 2:42 BB Ze hielden zich aan wat de apostelen hun leerden. De HSV vertaling zegt, ” En zij volhardden in de leer van de apostelen”

De E staat voor EVANGELISATIE:

Handelingen 2:41-47 NBG51 41 Zij dan, die zijn woord [van Petrus] aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. 47 En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.