Voorgangers

Voorganger Gerard de Groot

Gerard de Groot is voorganger en oprichter van de Levend Woord Gemeente. Hij is samen met vier broers in een christelijk gezin opgegroeid in Rotterdam-Zuid. Van jongs af aan had hij een spraakgebrek, hij stotterde. Op 18 jarige leeftijd kwam hij radicaal tot bekering toen hij een bovennatuurlijke ontmoeting met Jezus had en begreep dat hij vergeving van zonden nodig had. Daarna is hij heel bewust zijn leven gaan leven voor God. Hij volgde een Discipelschap trainingschool bij Jeugd met een Opdracht en een Bijbelschool in België waar hij zijn Bachelor en Master haalde. In 1989 ervoer hij dat God van hem vroeg om single te blijven. Daarna heeft hij tot zijn 40e bewust als single geleefd.

God roept Gerard in Zijn dienst als verkondiger van Zijn Woord en geleidelijk geneest Gerard van zijn spraakgebrek. Spreken en onderwijzen is zijn lust en zijn leven. Vooral het onderwerp ‘geloof’ diept hij op alle manieren uit en ook het vrijzetten van mensen is op zijn lijf geschreven. Gemeentestichting en het pionieren van nieuwe dingen kenmerken zijn dertiger jaren. Ook is hij een veelgevraagd spreker in gemeentes en op conferenties in Nederland.

Vlak voor zijn 40e ontmoet Gerard Lydia, zijn vrouw. Lydia is, net als Gerard, niet eerder getrouwd geweest en heeft gediend op het zendingsveld in Mozambique. Samen hebben zij een passie voor God, elkaar en de gemeente.

Gerard en Lydia:

“We zijn vol geloof en verwachting voor dit nieuwe seizoen in ons persoonlijk leven, maar ook voor de gemeente…! Wij ontvingen de tekst uit Jesaja 27:6 – De tijd zal komen dat Jakob zal wortelen, dat Israël zal uitbotten en bloeien.
En de vruchten van zijn oogst, zullen de hele aardbodem bedekken.

 

Medevoorganger Arthur de Groot

“Vanaf het begin van de LWG dien ik van harte en met dankbaarheid in de LWG. Vanaf 2001 ben ik als medevoorganger met name verantwoordelijk voor het overzien van de herderlijke zorg in de gemeente. Ik ben blij om te zien dat veel trouwe gemeenteleden om elkaar geven en zich liefdevol inzetten voor de HEER, voor elkaar, en hun naaste.

We zijn als echtpaar al ruim 30 jaar gelukkig getrouwd. Corinne en ik hebben met blijdschap mogen zien dat onze drie – inmiddels volwassen – zonen de HEER zijn gaan volgen en dienen. We hebben inmiddels ook een kleinzoon, Judah, die ons veel vreugde geeft.

Sinds 2012 ben ik parttime ook als voorganger betrokken in Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. Corinne concentreert zich sinds 2013 met name op deze Brabantse kerk en op het leiden van een profetische voorbedegroep voor Zuid–Nederland. Jezus’ gebedslast voor eenheid in Zijn Gemeente leeft in ons hart. We houden beide van verbondenheid en samenwerking met andere gemeentes en kerken in Rotterdam en in het land. Ons vurig gebed is dat we als volgelingen van Jezus Christus met elkaar een groeiend positief getuigenis mogen geven van het Evangelie. Samen gezonden om een zegen te zijn.”