Voorgangers

Patrick de Groot

Al tientallen jaren ben ik zeer gelukkig getrouwd met Leonie. We hebben samen 3 prachtige volwassen dochters, twee geweldige schoonzonen en inmiddels een heerlijk kleinkind. Dit maakt ons zeer rijk en gezegend!

Samen zijn we o.l.v. mijn broer Gerard de gemeente gestart in zijn huiskamer in de Tarwewijk in Rotterdam. Wat een heerlijke glorietijden van groei en Gods krachtige aanwezigheid hebben we meegemaakt en ervaren. Niet alles was een glorie verhaal, maar we hebben altijd de trouw van God mogen ervaren!

Na een transitie in leiderschap heeft de Heer duidelijk gemaakt dat een nieuw tijdperk voor ons als gemeente was aangebroken. Gerard heeft met zijn vrouw Lydia een landelijke bediening St. Heart 2 Heart opgestart. In oktober 2022 heb ik het voorgangersstokje overgenomen van Gerard. Inmiddels zien we keer op keer hoe de Heer zijn gemeente en zijn Koninkrijk bevestigd in het nieuwe tijdperk in ons midden: mensen komen tot bekering, mensen maken hernieuwde toewijdingen en levens en relaties worden getransformeerd tot eer van God!

Graag wil ik je aanmoedigen de droom door te lezen, onze missie en visie, en met ons mee te geloven dat God het onmogelijke mogelijk zal maken tot eer van Zijn naam!

Arthur de Groot

Vanaf het begin van de LWG dien ik van harte en met dankbaarheid in de LWG. Vanaf 2001 ben ik als voorganger met name verantwoordelijk voor het overzien van deherderlijke zorg in de gemeente. Ik ben blij om te zien dat veel trouwe gemeenteleden om elkaar geven en zich liefdevol inzetten voor de HEER, voor elkaar, en hun naaste. We zijn als echtpaar al ruim 30 jaar gelukkig getrouwd. Corinne en ik hebben met blijdschap mogen zien dat onze drie – inmiddels volwassen – zonen de HEER zijn gaan volgen en dienen. We hebben inmiddels ook meerdere kleinzonen, die ons veel vreugde geven. Sinds 2012 ben ik ook als parttime voorganger betrokken in Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. Corinne concentreert zich sinds 2013 met name op deze Brabantse kerk en op het leiden van een profetische voorbedegroep voor Zuid–Nederland. Jezus’ gebedslast voor eenheid in Zijn Gemeente leeft in ons hart. We houden beide van verbondenheid en samenwerking met andere gemeentes en kerken in Rotterdam en in het land. Ons vurig gebed is dat we als volgelingen van Jezus Christus met elkaar een groeiend positief getuigenis mogen geven van het Evangelie. Samen gezonden om een zegen te zijn.