Over Gespreksuur

Greta Coutinho leidt het Levend Woord Gespreksuur. Zij vertelt hieronder meer over hoe zij dat doet:
Glenn en Greta Coutinho“Mijn naam is Greta Coutinho, ik ben getrouwd met Glenn. Ik ben moeder van 6 kinderen en oma van 11 kleinkinderen.
Ik ben met het gespreksuur begonnen omdat de Heilige Geest tot mijn hart sprak. Net zoals mensen een afspraak maken bij de huisarts en er door de arts tijd wordt genomen om naar hun verhaal te luisteren en daarna medicijnen voor te schrijven, mag die ruimte ook bij ons als gemeente komen. Een plaats waar mensen kunnen komen met hun verhaal. Waar tijd wordt genomen om naar hen te luisteren en hen daarna advies te mogen geven vanuit het Woord van God. Om hen tevens te bemoedigen en persoonlijk voor hen te bidden.
Het Woord van God heeft mij persoonlijk staande gehouden in al mijn situaties en gaf mij richting en moed om door te gaan. Daarom is mijn verlangen om de mensen die komen te bemoedigen met Zijn Woord. Mijn passie en doel is, dat mensen vrij komen van leugens in hun leven. Dat er gezonde gezinnen zullen ontstaan door de vrijheid die Jezus Christus geeft. Mijn verlangen is, dat steeds meer mensen de noodzaak zien, dat ze over hun situatie mogen praten. Dat we er voor hen zijn met een luisterend oor, zodat ze weer moed zullen krijgen om hun leven op orde te brengen en inzien dat God van hen houdt.
Het Woord dat God mij gaf was 1 Korinthiërs 3 :3-4 (NBV): ‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die Zich over ons ontfermt, de God die ons troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.’”
– Greta
Andere betrokkenen over het Levend Woord Gespreksuur:
Jerry is één van de medewerkers bij het gespreksuur, hij schrijft hoe hij het heeft ervaren om mee te gaan doen:
“Ik ben benaderd om met het Levend Woord Gespreksuur samen te werken en het sprak mij direct aan. Bij mijn eerste gesprek was ik een beetje zenuwachtig, omdat ik het natuurlijk graag goed wilde doen. Maar vertrouwend op de Heer ging het wonderbaarlijk goed. Het feit dat wij met zijn tweeën een gesprek doen, geeft rust en we steunen elkaar. Na mijn eerste gesprek wist ik dat de Heer mij hiervoor geroepen had. Bij de gesprekken voel ik me geleid door de Heilige Geest, want als ik niet meer weet wat ik moet zeggen, weet de Here het wel en Hij helpt mij het gesprek te voeren. Degenen waarmee we deze gesprekken voeren zijn dankbaar en dat raak mij steeds weer, dat de Here mij gebruikt tot Zijn eer en glorie. Ik ben dankbaar omdat ik door dit werk wordt gestimuleerd om steeds dicht bij God te leven, anders kan ik het niet eens doen.”
-Jerry
Ghislaine is getrouwd met Jerry en zet zich eveneens vol overgave in om anderen te helpen om te leven vanuit de Waarheid:
“Toen Greta mij vroeg om me voor het Gespreksuur in te zetten zei ik meteen ‘ja’. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging maar wist niet wat de Here van me vroeg, maar toen ik van het gespreksuur hoorde, wist ik het gelijk. God gebruikt ons wanneer en hoe Hij wil en bij Hem zijn wij altijd in de leer. Het leukste van dit alles is, dat terwijl ik een luisterend oor heb voor iemand ik ook ontzettend veel leer, en nog steeds verbaasd sta van hoe God Zijn grote werk doet. En dat Hij dit doet door ons heen. Iedere keer opnieuw en in elke situatie geeft Hij ons sleutels om Zijn werk te doen. Wat wij in principe tijdens de gesprekken doen, is de liefde en de waarheid van God door middel van zijn Geest en de bijbel te communiceren aan de bezoekers. Wij zien vaak dat de nood groot is, maar God is veel groter! Ik dank Hem voor Zijn machtige werk dat Hij begonnen is.”
-Ghislaine