Onze Purpose

Onze Purpose Statement

De verklaring van het Doel en het Bestaansrecht die wij hebben als Levend Woord Gemeente:
Het brengen van mensen tot Jezus, hen deel maken van het huisgezin
van God, ze te brengen tot geestelijke volwassenheid en hen toe te
rusten met als doel te wandelen in hun bestemming m.b.t. de
gemeente en in de samenleving opdat de naam van God wordt
verheerlijkt en transformatie plaatsvindt.