Donaties en ANBI

Bankgegevens Levend Woord Gemeente:

ING Bank: NL21 INGB 0004 4889 96   t.n.v. Levend Woord Gemeente
ING Bank: NL92 INGB 0000 2882 00   t.n.v. Levend Woord Zending
BIC van beide bankrekeningen: INGBNL2A
Wij danken je hartelijk voor je gift!

ANBI Status

Het kerkgenootschap Levend Woord Gemeente is aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) te Driebergen. De Belastingdienst heeft de VPE per 1 januari 2008 een groepsbeschikking toegewezen en aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor blijven uw giften aan de LWG aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Klik hier voor de vermelding van de Levend Woord Gemeente op de website van de Belastingdienst.
Klik hier voor de vermelding van de Levend Woord Gemeente op de website van de VPE.