Over ons

De Levend Woord Gemeente wordt gevormd door christenen die de liefde, goedheid en kracht van de Heere Jezus Christus reëel ervaren. Velen in ons midden kunnen getuigen van de levensveranderende kracht van het Evangelie en van de wonderen van de Heer. God is geen God van religie, maar een God van relatie. Hij verlangt naar vriendschap met ons en Hij heeft ons diepste geluk voor ogen.

God maakt het onmogelijke mogelijk
We zijn een evangelisch charismatische gemeente en zijn aangesloten bij de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten). De gemeente is sinds de start in 1996 door vele seizoenen heen gegaan. Als gemeente verlangen we naar Gods tastbare aanwezigheid in ons midden en strekken we ons uit naar de leiding en de werking van de Heilige Geest. Het is onze diepe overtuiging dat God het onmogelijke mogelijk maakt in ons leven. Voor jong en oud!

Meer weten?
Lees meer over: