Zondagochtend

Elke zondagochtend komen we als Levend Woord Gemeente bij elkaar om God en elkaar te ontmoeten. Je bent van harte welkom om deze samenkomsten te bezoeken!

Als gemeente verlangen we naar Gods tastbare aanwezigheid in ons midden en we strekken ons uit naar de leiding en de werking van de Heilige Geest. Daarom is er tijdens de samenkomsten veel ruimte voor lofprijs en aanbidding. Ook nemen we de tijd om naar Gods Woord te luisteren want Zijn Woord bouwt geloof en verandert ons van binnenuit.

Tijdens een samenkomst komt het regelmatig voor dat iemand een persoonlijk getuigenis vertelt of dat er een profetie, beeld of woord van de Heer wordt doorgegeven. Regelmatig vieren we avondmaal met elkaar. Een aantal keer per jaar hebben we een doopdienst of worden (pasgeboren) kinderen opgedragen en gezegend. Verder geven we regelmatig aandacht aan onze zendelingen, de lijdende kerk en Israël, Gods volk.

De Levend Woord Gemeente is een multiculturele en daardoor ook meertalige gemeente. De diensten zijn in het Nederlands, de aanbidding in het Nederlands en Engels. Tijdens de dienst is er een apart vak in de kerk gereserveerd voor Frans- en anderstaligen. Daar kun je vertaling ontvangen door middel van koptelefoons, zodat iedereen de dienst goed kan volgen in zijn of haar eigen taal.

Elke zondag is er ook een kinderkerk. Hier lees je daar meer over.

Na de samenkomst nemen we de tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook staan er gebedsteams klaar die voor je kunnen bidden. Wil je meer weten over de LWG? De Connectcorner is open voor al je vragen.