Zondagochtenden

 

Als Levend Woord Gemeente streven we er naar om met elkaar Gemeente te zijn overeenkomstig de oorspronkelijke bedoeling zoals God het heeft bedoeld. In de Eerste Gemeente zien we in Handelingen hoe de volgelingen van Jezus bij elkaar kwamen in drie verschillende vormen: rondom samenkomsten, rondom onderwijs en rondom kleine groepen.
Als LWG hebben we dit samengevoegd tot S.O.K.

 

De S van Samenkomsten

HTB Hand 2:46 Elke dag kwamen zij in de tempel bijeen en waren één van hart en ziel

 

De O van Onderwijs

Hand 2:42 BB Ze hielden zich aan wat de apostelen hun leerden. De HSV vertaling zegt, ” En zij volhardden in de leer van de apostelen”

Lees verder…

 

De K van Kleine Groepen

HTB Hand 2:42 Zij … gingen als een grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Here en voor gebed.… v46 Zij aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd

Lees verder…

 

Hartelijk Welkom in onze Samenkomsten!

Elke zondagochtend komen we als Levend Woord Gemeente bij elkaar om God en elkaar te ontmoeten! Je bent hier van harte welkom!
Als gemeente verlangen we naar Gods tastbare aanwezigheid in ons midden en we strekken ons uit naar de leiding en de werking van de Heilige Geest. Daarom is er tijdens de samenkomsten veel ruimte voor lofprijs en aanbidding. Ook nemen we de tijd om naar Gods Woord te luisteren want Zijn Woord bouwt geloof en verandert ons van binnenuit.
Tijdens een samenkomst komt het regelmatig voor dat iemand een persoonlijk getuigenis vertelt of dat er een profetie, beeld of woord van de Heer wordt doorgegeven. Regelmatig vieren we avondmaal met elkaar. Een aantal keer per jaar hebben we een doopdienst of worden (pasgeboren) kinderen opgedragen en gezegend. Verder geven we regelmatig aandacht aan onze zendelingen, de lijdende kerk en Israël, Gods volk.
De Levend Woord Gemeente is een multiculturele en daardoor ook meertalige gemeente. De diensten zijn in het Nederlands, de aanbidding in het Nederlands en Engels. Tijdens de dienst is er een apart vak in de kerk gereserveerd voor anderstaligen. We streven er naar dat d.m.v. het vertalen van de samenkomsten iedereen de samenkomst goed kan volgen in zijn of haar eigen taal.
Elke zondag is er  Kinderkerk.
Na de samenkomst nemen we de tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook staan er gebedsteams klaar die voor je kunnen bidden. Wil je meer weten over de LWG? De Connectcorner is open voor al je vragen. Of bel 0104231354 of stuur een emailtje naar kantoor@lwg.nl