Leiderschap

De Levend Woord Gemeente wordt geleid door een oudstenteam. Wij erkennen dat Christus het Hoofd is van de gemeente en dat Hij de geestelijke en de bestuurlijke eindverantwoording heeft toevertrouwd aan deze oudsten. Zij bepalen het algemene beleid en zetten de grote lijnen uit. We streven ernaar dat de vijfvoudige bediening vertegenwoordigd is in het oudstenteam. De voorgangers hebben de dagelijkse leiding.
Voorgangers
Patrick de Groot
Arthur de Groot

 

Hier lees je meer over de voorgangers van de Levend Woord Gemeente

 

Oudsten en vrouwen:
Patrick en Leonie de Groot
Arthur en Corinne de Groot
David en Brendine van Wessel

 

Hier lees je meer over de oudsten van de Levend Woord Gemeente