Leiderschap

De Levend Woord Gemeente wordt geleid door een oudstenteam. Wij erkennen dat Christus het Hoofd is van de gemeente en dat Hij de geestelijke en de bestuurlijke eindverantwoording heeft toevertrouwd aan deze oudsten. Zij bepalen het algemene beleid en zetten de grote lijnen uit. We streven ernaar dat de vijfvoudige bediening vertegenwoordigd is in het oudstenteam. De voorgangers hebben de dagelijkse leiding. De oudsten worden ondersteund en geholpen door een leidersteam.

Voorgangers

Arthur de Groot

Hier lees je meer over de voorgangers van de Levend Woord Gemeente

Oudsten

Patrick de Groot
David van Wessel
Jorden Spijker

Hier lees je meer over de oudsten van de Levend Woord Gemeente

Leidersteam

Het leidersteam van de Levend Woord Gemeente is operationeel verantwoordelijk voor het functioneren van de gemeente. Dit leidersteam is opgedeeld in verschillende afdelingen. Hier lees je daar meer over