Gerard de Groot – Gods liefde voor alle mensen – Waaruit blijkt Gods liefde ! 1