Voorganger Gerard de Groot

Gerard de Groot is voorganger en oprichter van de Levend Woord Gemeente. Hij is samen met vier broers in een christelijk gezin opgegroeid in Rotterdam-Zuid. Van jongs af aan had hij een spraakgebrek, hij stotterde. Op 18 jarige leeftijd kwam hij radicaal tot bekering toen hij een bovennatuurlijke ontmoeting met Jezus had en begreep dat hij vergeving van zonden nodig had. Daarna is hij heel bewust zijn leven gaan leven voor God. Hij volgde een Discipelschap trainingschool bij Jeugd met een Opdracht en een Bijbelschool in België waar hij zijn Bachelor en Master haalde. In 1989 ervoer hij dat God van hem vroeg om single te blijven. Daarna heeft hij tot zijn 40e bewust als single geleefd.

God roept Gerard in Zijn dienst als verkondiger van Zijn Woord en geleidelijk geneest Gerard van zijn spraakgebrek. Spreken en onderwijzen is zijn lust en zijn leven. Vooral het onderwerp ‘geloof’ diept hij op alle manieren uit en ook het vrijzetten van mensen is op zijn lijf geschreven.

Gemeentestichting en het pionieren van nieuwe dingen kenmerken zijn dertiger jaren. Ook is hij een veelgevraagd spreker in gemeentes en op conferenties in Nederland en daarbuiten.

Vlak voor zijn 40e ontmoet Gerard Lydia, zijn toekomstige vrouw. Uiteindelijk trouwen zij in mei 2010. Lydia is, net als Gerard, nooit getrouwd geweest en heeft gediend op het zendingsveld in Mozambique. Momenteel werkt zij part time in de gezondheidszorg en ondersteunt Gerard steeds meer in het gemeentewerk.

Gerard en Lydia:

We zijn vol geloof en verwachting voor dit nieuwe seizoen in ons persoonlijk leven, maar ook voor de gemeente…!

Wij ontvingen de tekst uit Jesaja 27:6
De tijd zal komen dat Jakob zal wortelen, dat Israël zal uitbotten en bloeien.
En de vruchten van zijn oogst, zullen de hele aardbodem bedekken.

 

 

Medevoorganger Arthur de Groot

Vanaf het begin van de LWG hebben Corinne en ik met vreugde meegebouwd in de gemeente. Onze drie – inmiddels volwassen – zonen zijn in de gemeente opgegroeid en hebben daar de Heer leren volgen. Van 2001 tot september 2013 hebben we als medevoorgangers echtpaar de LWG gediend. Vanaf september 2013 concentreert Corinne zich op een nieuwe uitdaging die op ons pad gekomen is: parttime voorgangerschap in Ichthus Etten-Leur. Ik zet me voor de helft van de tijd met volle overgave in voor met name het herderschap in LWG Rotterdam en voor de andere helft in Ichthus Etten-Leur. Corinne en ik houden er van en zien het als onze roeping om, zoals Paulus het zegt, ‘de heiligen toe te rusten voor het werk in Zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen’ (Efeziërs 4:12,13a). We zij dankbaar voor de groeiende verbondenheid in de eenheid in Christus met vele gemeentes en kerken in Rotterdam en andere plaatsen in Nederland. Dat Jezus’ genade, Gods liefde en verlossende kracht en de eenheid met de heilige Geest nog velen mag aanraken en veranderen in ons kostbare land! De foto is gemaakt in een voor ons ook kostbaar land met een bijzondere bestemming en verlossing van God: Israël, waar we regelmatig voor bidden, dat Gods Koninkrijk daar baan breekt. Shalom!