Oudstenteam

Wij erkennen dat Christus het Hoofd is van de gemeente en dat Hij de geestelijke leiding en de bestuurlijke eindverantwoording heeft toevertrouwd aan de oudsten. De oudsten bepalen het algemene beleid en zetten de grote lijnen uit. Het oudstenteam bestaat uit de volgende personen: Gerard en Lydia de Groot, Patrick de Groot, Glenn Coutinho, Arthur de Groot, David van Wessel, Rudolf en Jolanda Bouman en Jorden Spijker. De voorgangers hebben de dagelijkse leiding. Dit zijn Gerard de Groot en Arthur de Groot.  

Patrick de Groot

Mijn naam is Patrick de Groot en ik ben getrouwd met Leonie. We hebben drie lieve dochters. In de gemeente mag ik met groot plezier dienen als oudste. Mijn verantwoordelijkheden zijn de kinderkerk, het tienerwerk en de financiële administratie. Ook voor de facilitaire zaken ben ik samen met Glenn Coutinho verantwoordelijk.

Glenn en Greta Coutinho

Glenn en Greta Coutinho
GLENN
Greta en ik zijn al jarenlang deel van de LWG. We mogen samen met andere leiders en gelovigen de Heer dienen in Zijn Koninkrijk.
Ik draag de verantwoording voor de facilitair stoffelijke/materiele zaken in de gemeente die betrekking hebben op de diensten. Dit doe ik samen met andere medewerkers met veel vreugde. Wij zetten ons zo in dat de diensten vlot verlopen en als gastvrij ervaren worden.
Ik heb een passie voor het kennen en onderwijzen en bidden van en uit het Woord.
Dit brengt mij er toe om ook op straat het Woord van God met nog niet gelovigen te delen.
Naast het  oudste zijn ben ik ook lid van het bestuur van de gemeente.
GRETA
Samen met Arthur de Groot en een team ben ik verantwoordelijk voor Levend Woord Gespreksuur.
Mijn passie voor de gemeente: Gezonde gezinnen, mannen en vrouwen, die het verlangen hebben om Jezus te kennen in al hun wegen. Dat het Woord van God centraal mag staan in de gezinnen. Dat wij van het Koninkrijk van God anders zijn dan welk andere koninkrijk dan ook.

 

Jorden Spijker

Jorden Spijker is getrouwd met Debora en samen leiden zij Levend Woord Brabant Zeeland, tevens is Jorden binnen de LWG oudste van de Diakonie:

Om de gemeente van Jezus Christus te dienen is al vele jaren een roeping in mijn leven. De Here Jezus wil Zichzelf aan de wereld laten zien, door Zijn gemeente heen. Daarom vind ik het een voorrecht om deel te zijn van Levend Woord Rotterdam. Om samen Zijn plannen voor ons te ontdekken en om die plannen uit te voeren.

Rudolf en Jolanda Bouman
Samen zijn wij verantwoordelijk voor de bediening evangelisatie en gebed voor de oogst. Ons hart is gericht naar mensen, bewogen voor hen die verloren gaan. Wij willen mee bouwen met de wereldwijde beweging en hartenklop van de Vader, breng Mijn Kinderen thuis!
Ook geloven wij in de kracht van interkerkelijke samenwerking, om in eenheid en veelkleurigheid grote impact te hebben in steden en natiën. Ons diep verlangen is opwekking en transformatie in Rotterdam en Nederland.

   

 Lydia de Groot

Lydia is sinds 2010 gelukkig getrouwd met Gerard. “Jarenlang werkte ik full time op de operatiekamers. Inmiddels werk ik part-time in een specialistisch team in de thuiszorg.  Hoewel ik dit werk met veel plezier doe, ervaar ik dat er steeds meer een verschuiving plaats vindt richting de gemeente. Het is een groot voorrecht om samen met Gerard de gemeente te dienen. Ik ben samen met Gerard verantwoordelijk voor de bediening ‘Connect’.

Het bedieningenteam

Het bedieningenteam is operationeel verantwoordelijk voor het functioneren van de gemeente.
Dit team bestaat uit alle leden van de basisteams.

Kring en teamleiders

Zij helpen gemeenteleden te groeien in hun relatie met God en bij het nemen van hun verantwoordelijkheid in de gemeente en in hun leefomgeving.

Koos en Heidy van der Sterre leiden een echtparenkring binnen de Levend Woord Gemeente. In het kort stellen zij zich voor en vertellen iets over de kring: Koos is opgegroeid in Rotterdam en Heidy is op Java geboren. Wij zijn wedergeboren kinderen van God en hebben elkaar in 1965 ontmoet via een bijbelschool in Stadskanaal. Van daaruit zijn we getrouwd en verhuisd naar Rotterdam. Koos is tot 1996 als ambtenaar, kunstschilder en vormgever werkzaam geweest.

 

 

 

 

Koos: Eens kreeg ik een beeld van de Erasmusbrug als symbool van de stad Rotterdam. De brug ligt daar als oeververbinding. Wij mogen er als LWG zijn om mensen door Jezus Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven, tot Vader God te brengen. Mensen die uit elkaar gegroeid zijn in hun relatie mogen wij door Gods krachtige liefde en Zijn Woord weer met elkaar verbinden. We organiseren regelmatig activiteiten voor echtparen, waar ook introducés welkom zijn. Het karakter van deze ‘Steeds Beter’ activiteiten is geestelijke opbouw, sociaal contact, groei, gezelligheid, ontspanning en het bevorderen van creativiteit in de breedste zin van het woord. Door themagerichte bijbelstudies versterken wij onze doelen.

Maak je nog geen deel uit van een kring; meld je dan aan via het contactformulier of bel met het LWC.

Gemeenteleden

Gemeenteleden worden aangemoedigd om actief betrokken te zijn bij de bouw van de gemeente door deel uit te maken van een kring of team. Zo groeien we samen in ons geloofsleven en raken we de wereld aan met de liefde van God.