Start en belofte!

Levend Woord Rotterdam is onder leiding van Gerard de Groot gestart op 1 september 1996 in Rotterdam. Het fundament van deze gemeente ligt in de belofte uit Gods Woord:

Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden . . . Niemand zal voor u standhouden, al de dagen van uw leven . . . Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig! Sidder niet en wordt niet verschrikt, want de HERE uw God is met u, overal waar gij gaat.

(Jozua 1:3,5,9)

God gaf deze belofte in het verleden aan Jozua toen hij aan de grens van het beloofde land stond. Ook aan ons deed Hij deze belofte bij de start van de Levend Woord Gemeente Rotterdam. Net als Jozua destijds, dienen ook wij ons ‘beloofde land’ met grote vrijmoedigheid in bezit te nemen. Dat ‘beloofde land’ bestaat uit mensen, de menigten. Mensen dienen gered, genezen, bevrijd en hersteld te worden door de kracht van het evangelie van de Here Jezus en Zijn Koninkrijk.

De gemeente is sinds de start door vele seizoenen heen gegaan. God geeft seizoenen in ons persoonlijk leven, maar dat doet Hij ook in Zijn gemeenten. Zomer, herfst, winter en voorjaar wisselen elkaar af. Ieder seizoen is kostbaar, mits we ons openen voor wat God ons door deze periode wil leren.

Pionieren

Tientallen zijn vanaf de start van de gemeente uitgezonden naar de diverse continenten om daar het Koninkrijk van God te vestigen.

  • Gerard de Groot heeft in mei 2004 aan de wieg gestaan van de eerste zustergemeente, Levend Woord Linschoten (Powerkerk). Het voorgangersechtpaar Aart en Henriëtte Bloemheuvel leiden deze zelfstandige gemeente met hart en ziel.
  • In oktober 2005 is vanuit Rotterdam Levend Woord Brabant-Zeeland van start gegaan. Jorden en Debora Spijker mogen deze gemeente met krachtige visie als voorgangers leiden.
  • Arjan en Phébe Hogebrug zijn met jeugdig enthousiasme in november 2008 met Impact Christengemeente. De gemeente is inmiddels zelfstandig en groeit gestaag.

We geloven dat het Gods wil is, dat er in de komende jaren nog veel meer mensen uit ons midden gezonden zullen worden om een verschil te maken in deze wereld.