Arthur de Groot – God is de God van relaties – Staan voor God, zoals Elia stond voor God !

Arthur de Groot – God is de God van relaties – Staan voor God, zoals Elia stond voor God! 


Download deze preek

Jacob Keegstra – Nader tot God!

Jacob Keegstra- Nader tot God !


Download deze preek

Gerard de Groot – God is de God van relaties-Wat doen we met het Woord, dat we gehoord hebben!

Gerard de Groot – God is de God van relaties – Wat doen we met het Woord, dat we gehoord hebben!


Download deze preek

Arthur de Groot – God is een God van relaties – Verbondenheid!

Arthur de Groot – God is de God van relaties – Verbondenheid! 


Download deze preek

Gerard de Groot – God is de God van relaties – Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered!

Gerard de Groot – God is de God van relaties – Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered! 


Download deze preek

Glenn Coutinho – Aanbidding.

Glenn Coutinho –  Aanbidding.  


Download deze preek

Gerard de Groot – God is een God van relaties – Relaties die leven geven!

Gerard de Groot – God is de God van relaties – Relaties die leven geven!  


Download deze preek

Jolanda Bouman – Ere wie ere toekomt!

Jolanda Bouman-Ere wie ere toekomt!  


Download deze preek

Esther Vosterman – LWG conferentie deel 2

Esther Vosterman –  LWG conferentie deel 2 


Download deze preek

Esther Vosterman – LWG conferentie deel 1

Esther Vosterman –  LWG conferentie deel 1  


Download deze preek