Bidstonden

Gelovig gebed is de motor van onze wandel met God. Wij verlangen ernaar om een gemeente te zijn die functioneert door de kracht van gebed. We geloven dat daardoor Gods Koninkrijk op aarde zichtbaar wordt. Wekelijks zijn er gebedsbijeenkomsten op verschillende plaatsen in de gemeente. Je bent van harte welkom om met ons mee te bidden!

Dit zijn onze gebedsbijeenkomsten:

Vaste gebedsavond (vrijdag)
Elke vrijdagavond om 19.00 uur is er een algemene gebedsbijeenkomst in het Levend Woord Centrum. We nemen daar de tijd voor lofprijs, aanbidding, voorbede voor de gemeente, ons land, de zending en voor Israël.

Gebed voorafgaand aan de samenkomst (zondag)
Elke zondagochtend is er om 9:30 een gebedsbijeenkomst in een achterzaal van de Breepleinkerk. Hier bidden we samen voor de dienst. We banen de weg, zodat de hemel op aarde zichtbaar zal worden en Gods plannen doorgang zullen krijgen.

Gebedsbijeenkomst t.b.v. Israël (maandag)
De Levend Woord Gemeente heeft een hart voor Israël, Gods volk. We geloven dat het belangrijk is om voor Israël te bidden. Om de andere week op maandagavond (oneven weken) om 20:00 uur nemen we hier de tijd voor in het Levend Woord Centrum.

Gebedsbijeenkomst voor mannen (vrijdag)
Elke vrijdagochtend: 6:45 – 7:45 uur in het LWC.

Agenda

Wil je weten waar je deze week kunt bidden? Klik hier om naar de agenda te gaan.

Quotes over gebed

Sieska:

“Gebed is de motor van elke wederom geboren Christen. Om de motor draaiende te houden…hebben wij de Heilige Geest nodig {Rom. 8 vers 26}. Als wij wederom geboren worden, dan ontvangen wij Gods Geest {Rom.8 vers 14-17 }.
Gebed is jezelf apart zetten en bidden tot je Hemelse Vader. De Here Jezus heeft ons het Onze Vader geleerd, Hij zei: “ga in je binnenkamer” {Math. 6 vers 9-13}. Want als ik niet bid, dan zal ik ook niet ontvangen.

Voor mij is het binnenkamer gebed heel belangrijk. Als ik geen binnenkamer gebed heb, dan zijn het holle klanken wanneer ik in het openbaar bid. Dus voor mij is de plaats, die Maria heeft gekozen, de plek waar ik wil zijn. Als je geen binnenkamer gebed onderhoudt, dan kun je ook niet ontvangen wat je nodig hebt. Bidden is naderen tot God {Jak. 4 vers 8a}. Door het binnenkamer gebed heb ik God zien bewegen in mijn familie, vrienden en kennissen.
God zegene je!”

Beb Luiken over de Israël bidstond:

“Het houden van een bidstond is in overeenstemming met de opdracht die o.a. staat in Ps. 122:6 en Jes. 62:6-7, n.l. “Bidt Jeruzalem vrede toe” en “Mogen wie u liefhebben, rust genieten.”

“Op uw muren, O Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.”