Artikelen

Profetische woorden en dromen

Categories: Artikelen

God spreekt tot ons op verschillende manieren. Vaak door Zijn Woord of door andere mensen, maar Hij kan ook direct tot ons spreken door dromen, beelden en visioenen.

Als LWG ervaren we dat God ons, na een intense tijd van winter en snoei, in een nieuwe tijd aan het brengen is. We ervaren dat we zwanger zijn van nieuwe dingen die in Gods hart voor ons zijn. Op diverse manieren spreekt God tegen verschillende mensen over hetzelfde, nieuwe dingen door de kracht en het vuur van de Heilige Geest.

Een droom
Ik was in mijn droom in een soort villawijk en werd naar een bepaald huis toe getrokken dat leeg stond en er vervallen uit zag. De voordeur zat alleen nog vast aan het bovenste scharnier en het dak was op verschillende plekken lek. Eenmaal in het huis bleek ik niet alleen te zijn. De mensen liepen een beetje doelloos rond, eigenlijk net zoals ik zelf. Mensen liepen overal, maar het belangrijkste vertrek was de woonkamer. Mijn focus werd gericht op de open haard die dichtgemetseld was. Ik ervoer dat God zei: ‘Maak de haard weer open!’ Ik deed wat Hij van mij vroeg. Het ging verbazingwekkend gemakkelijk want de specie tussen de stenen verpulverde onder mijn handen. Binnen de kortste keren lagen de stenen op de grond en was de haard weer open, het had mij nauwelijks moeite gekost. Nadat alles was schoongeveegd zei God tegen mij: ‘Het vuur dat gedoofd is, zal Ik weer aansteken en aanwakkeren tot een groot vuur waar veel mensen zich aan zullen warmen. Ik zal herstellen wat kapot gemaakt is en terug geven wat de kaalvreter geroofd heeft. Ik zal genezing geven waar dat nodig is. Mag ik Mijn gang gaan?’.

Een beeld
Er was een vuur dat brandde. Het was het vuur dat in ons is om God te dienen. Eromheen waren elementen die dit vuur wilden doven, en dat lukte ook, er bleef weinig van het vuur over. Plotseling kwam er een vuurbal uit de hemel, het vuur laaide weer op en het werd krachtiger dan voorheen. Ondanks dat er aanvallen op het vuur bleven komen, nam het vuur toch in kracht toe en bleef het doorgaan.

Nog een droom
Een luchtballon vol licht en vuur vloog langs een gitzwarte lucht. Ik ervoer dat hij niet mocht crashen.
In de tweede droom leek het of de ballon in de fik vloog, het was nu avond, maar de ballon vloog verder en het bleek de zon achter de ballon. Er zat iemand in die het beeld was voor teleurstelling in God maar die wel de kracht en het vuur van de Heilige Geest had gekend. Ook stond deze persoon voor chronisch zieke mensen die maar niet genezen. In mijn droom bad ik vol vuur voor bescherming want de ballon dreigde steeds te verongelukken. Uiteindelijk landde hij veilig op de zee. Hij zonk niet en de persoon kwam veilig uit de ballon en was ongedeerd.

God spreekt:
Net zoals de muren van de open haard moeten onze

muren vallen en mogen we ons helemaal overgeven aan God. Zo zal Hij Zijn werk in ons kunnen doen. Het vuur dat Hij wil aansteken is het vuur van de Heilige Geest.
Het huis is een beeld van ons leven, maar ook van de gemeente. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest. God duldt geen rommel of zonden in Zijn huis. Wij, de gelovigen zijn het Huis van God dat Hij aan het schudden en schoon vegen is. Alles waar Hij niet blij mee is moet eruit geveegd worden zodat het vuur van Zijn Geest gaat branden als nooit tevoren. Laten we terug pakken wat de boze van ons geroofd heeft!
Ook het lekkende dak is een mooi beeld . Het zijn zwakke plekken in ons denken waardoor de boze binnen kan komen om ons via ons denken te verzwakken en verwarren. Wat is het belangrijk dat we dagelijks onze wapenrusting aantrekken en controleren.
De open haard is als het ware het hart, het centrum van het Huis, de plaats waar iedereen samenkomt, de Gemeente.
Joël 2:24-25 De dorsvloeren zullen vol koren zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten.

Toen ik op een gebedsavond de droom van de luchtballon deelde landde er tegelijkertijd een luchtballon op het water bij Almere (23 juli). Wij ervoeren dat God ons oproept om te bidden voor bescherming van het nieuwe dat God in ons midden en in Nederland wil doen. Het gaat om mensen die de kracht en het vuur van de Heilige Geest hebben gekend, maar die door teleurstelling en ziekte aan de kant zijn gezet. God wil ze veilig doen landen en weer krachtig gaan gebruiken in de gemeente en in de wereld (zee is beeld van de volkeren).