Visie, missie, strategie

Onze visie

De visie van de Levend Woord Gemeente is als volgt:

Gezonden tot de natiën,
om maatschappelijk betrokken te zijn
door het liefhebben, dienen, ontwikkelen en toerusten van mensen,
zodat een ieder tot herstel komt en zijn specifieke opdracht vervult,
waardoor invloed wordt uitgeoefend,
tot eer van de Here God!

Samengevat: wij zijn gezonden om een zegen te zijn!

Onze missie

Onze missie is in hoofdzaak vijfledig. Om dit makkelijk te kunnen onthouden, spreken we als gemeente over de vijf V’s van de Levend Woord Gemeente.

 • Verheerlijking
  God heeft ons geschapen om Hem te verheerlijken en te aanbidden. Aanbidding is een innerlijke levenshouding en levensstijl die volkomen op God is gericht. Aanbidding is intimiteit met de Vader, vanuit een rein en eerlijk hart.
 • Vriendschap
  Vriendschap met elkaar is van vitaal belang om geestelijk te kunnen groeien en zorg voor elkaar te dragen.
 • Vruchtbaarheid
  Groei in je persoonlijke relatie met Jezus. Hierdoor kom je tot herstel en kun je je specifieke opdracht gaan vervullen.
 • Verdieping
  Verdieping heeft te maken met het Woord van God. God verlangt ernaar dat Zijn Woord diep gegrondvest wordt in ons hart, zodat we uit geloof leren leven en Zijn zegeningen kunnen ervaren.
 • Verkondiging
  Verkondiging heeft te maken met onze opdracht om de blijde boodschap van het Koninkrijk van God uit te dragen aan alle mensen.

Daarnaast is vermenigvuldiging de vrucht van verheerlijking, vriendschap, vruchtbaarheid, verdieping en verkondiging.

Onze strategie

De strategie van de Levend Woord Gemeente bestaat uit vier stappen: winnen, grondvesten, toerusten en zenden.

 • Winnen
  We willen mensen winnen voor Jezus, omdat ieder mens waardevol is voor God. Allereerst door onze persoonlijke inzet als betrouwbaar getuige in onze omgeving. Verder door middel van open kringen, samenkomsten en diverse activiteiten die zich specifiek richten op het winnen van mensen in de samenleving. Ook organiseren we hiervoor speciale bijeenkomsten die gericht zijn op verschillende doelgroepen.
 • Grondvesten
  Het is belangrijk dat wanneer je een keuze voor Jezus hebt gemaakt, je een sterk fundament van geloof ontwikkelt. We willen je daar als gemeente graag bij helpen. Je geloofsfundament wordt verstevigd door je plaats te vinden in de gemeente en door gezond en krachtig Bijbelonderwijs.
  Ook organiseren we connectavonden en motiveren we iedereen actief deel te gaan uitmaken van een kring. Daar kun je van anderen horen en leren hoe het leven met Jezus eruit ziet!
 • Toerusten
  De volgende fase in jouw leven als gelovige is je toe te rusten als discipel van Jezus, zodat je kan doorgroeien naar een gezonde geestelijke volwassenheid. Deze toerusting vindt plaats door het geven van diverse trainingen en cursussen. Ook willen we je graag aanmoedigen om actief mee te bouwen aan het gemeenteleven in de verschillende taken en bedieningen. Hierbij kun je denken aan kinderkerk,  tiener- en jeugdwerk, aanbidding, pastoraat, barmhartigheid, onderwijs, gebed, evangelisatie, ordedienst, welkomstteam, geluid, catering, huishouding, praktische hulp, enzovoort.
 • Zenden
  Nadat je bent toegerust, willen we je graag vrijzetten en uitzenden om een kring, team of project te starten om op die manier zelf actief discipelen van Jezus te gaan maken in de samenleving. Ook kun je ervoor kiezen om bestaande kringen, teams of projecten te dienen.

Meer lezen?
Hier lees je meer over onze: