Beloften

God gaf een belofte aan Jozua toen hij aan de grens van het beloofde land stond. Bij de start van de Levend Woord Gemeente in 1996 gaf deed God ons dezelfde belofte. Net als Jozua destijds, mogen wij ons beloofde land met grote vrijmoedigheid in bezit nemen. De belofte uit Jozua 1 is het fundament van de Levend Woord Gemeente:

“Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef Ik jullie….
Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Ik gebied je dus:
wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen,
want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij”.
(Jozua 1:3,5,9 – NBV)

Beloofde land
Het beloofde land van de Levend Woord Gemeente bestaat uit mensen. Deze mensen mogen wij tot discipelen van Jezus maken, zodat ze worden gered, genezen, geestelijk bevrijd en hersteld. Daarnaast geeft God ons bedieningen om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon en om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken. Ook bestaat ons beloofde land uit middelen zoals financiën, grond, huisvesting en gebouwen.

Beloftes van God
God geeft prachtige beloften, als wij ons beloofde land in gaan nemen:

  • Nieuw land – nieuwe gebieden ontdekken in God, in jezelf, in je relaties, in de gemeente en in de samenleving
  • Overwinning over al onze vijanden
  • God Zelf in ons midden – Zijn manifeste tegenwoordigheid
  • Voorspoed – meer dan genoeg!

In deze belofte ligt ook de roeping om anderen te helpen hun beloofde land in bezit te nemen. Als gemeente zijn we ook betrokken bij het uitzenden van tientallen mensen naar diverse continenten om daar het Koninkrijk van God te vestigen. Hier lees je meer over onze zendelingen