Artikelen

Het lijden van een christen

Categories: Artikelen

De vraag die veel oprechte kinderen van God bezig houdt is waarom moet ik als kind van God zo tobben met mijn gezondheid, waarom moet ik deze tegenslag in mijn leven krijgen, waarom moet ik mijn geliefd kind of mijn man of vrouw missen?

Er zijn vele zaken die we hier voor onszelf kunnen invullen. Belangrijk is te onderkennen dat God zijn kinderen liefheeft en niet wil laten lijden, maar satan om uiteenlopende redenen toestaat zijn kinderen te laten lijden. Een mooi voorbeeld hiervan in de Bijbel is Job.

Enkele redenen waarom God satan toestaat zijn kinderen te laten lijden kunnen de volgende zijn:
– Het kan zijn dat door onze verkeerde daden als gevolg hiervan wij moeten lijden. Hierbij kan men bv. denken aan de gevolgen van onverantwoord gedrag. Om dit te vermijden zullen wij ons dan ook wijs en overeenkomstig het Woord van God moeten gedragen en alles vermijden wat ons verwijderd van de bescherming van God.
– Kinderen van God kunnen lijden onder vervolging. Dit noemen we lijden om Christus’ wil. Dit lijden kan in landen zijn waar christenen vervolgd worden en men als een geheime gelovige moet leven, indien men wil overleven.
Maar dit kan net zo goed hier in Nederland zijn op het werk of thuis, waar men
minderwaardig behandeld of bespot wordt om zijn of haar geloof.
– God kan ons lijden, bijvoorbeeld ziekte of het gemis van een geliefde, ook gebruiken als een soort katalysator voor geestelijke groei om bij een afname van ons vertrouwen op God, een terugval in ons geloof, ons terug te roepen, opdat we ons hiervan bekeren en onze schuld belijden. Dat we ons weer gaan realiseren dat we niet zonder Gods hulp kunnen en ons vertrouwen weer geheel op Hem moeten stellen.

Indien wij moeten lijden door beproevingen of lichamelijke aandoeningen wat kunnen we dan doen om deze te doorstaan en te overwinnen.
– Geloof dat God heel erg om zijn kinderen geeft, ongeacht de omstandigheden waarin zijn kind verkeert. Lijden mag nooit leiden tot het ontkennen van Gods liefde voor je of het verwerpen van Hem als Heer en Verlosser (Jac.5:11; 1Petr.5:7).
– Wend je tot God in ernstig gebed en zoek steeds zijn aangezicht. Wacht op Hem tot Hij uitkomst brengt in je situatie (Ps.27:8-14).
– Verwacht dat God de genade geeft die nodig is om de moeilijke omstandigheden waarin je verkeert te dragen tot er verandering in komt (1Kor.10:13; 2Kor.12:7-10).
– Vergeet nooit dat wij meer dan overwinnaars zijn door Hem die van ons houdt (Rom.8:37). Het christelijk geloof ligt namelijk niet in de verwijdering van zwakheid en lijden, maar in de manifestatie van Goddelijke kracht door menselijke zwakheid (2Kor.4:7).
– Lees het Woord van God, met name die psalmen welke troost geven in moeilijke tijden (o.a. Ps.11; 16; 23; 27; 40; 46; 61; 91; 121; 125; 138).
– Zoek openbaring en inzicht van God met betrekking tot je situatie, door gebed, de Bijbel, verlichting van de Heilige Geest of het advies van een geestelijk volwassen gelovige broeder of zuster.
– Herinner je de woorden van Jezus gedurende je tijd van beproeving, dat je als gelovige moeilijkheden in je leven kan ondervinden als volgeling van Hem, maar vrede kan hebben in de Heer (Joh.16:33). Kijk vol verwachting uit naar de tijd dat God “alle tranen van de ogen zal afwissen en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn” (Openb.21:4).

Gerard de Groot senior.