Artikelen

God doet geweldige dingen – zorg dat je erbij bent!

Categories: Artikelen

God doet geweldige dingen – zorg dat je erbij bent!

Heb je ooit God op een bovennatuurlijke manier zien ingrijpen?
Ben je ooit aangeraakt door de kracht van Jezus?
Ben je ooit in vuur en vlam komen te staan door een hemels vuur?
God zou ook graag jou persoonlijk willen ontmoeten en jouw relatie met Hem naar een hoger niveau willen brengen. Hij wil je graag inzetten om Zijn Koninkrijk te bouwen. Over de hele wereld beginnen miljoenen mannen en vrouwen zich actief in te zetten om hun generatie voor Jezus te winnen.
Op vrijdag 2 mei en zaterdag 3 mei zal er in de Ahoy een Fire Conferentie zijn, met zeer krachtige sprekers van CfaN, de wereldwijde zendingsbeweging van oprichter Reinhard Bonnke.

CfaN; Christ for all Nations!
Een door het bloed van Jezus schoongewassen Afrika was de visie die God gaf aan Reinhard Bonnke. Vanaf die dag is hij vol vuur geweest om Afrika te winnen voor Christus. Miljoenen mensen hebben het evangelie, gevolgd door wonderen en tekenen, mogen horen. Ruim 60 miljoen mensen hebben door de bediening van Reinhard en opvolger Daniel Kolenda gehoor gegeven en Jezus als persoonlijke Redder aangenomen.

Laten we volgen in de voetsporen van deze grote generaal in Gods Koninkrijk die zei: ‘De kerk van Jezus Christus is geen plezierboot, maar een reddingsboot! We hebben alle hens aan dek nodig om zielen te redden!’

Vraag God om deze bewogenheid ook in jouw hart te leggen en stap uit je comfort zone door je in te zetten en uit te reiken naar de verlorenen.

Voorbereiding
Een ieder is van harte uitgenodigd om samen met ons mee te participeren en gezamenlijk door de nieuwe geopende deur heen te gaan. Ter voorbereiding van deze campagne hebben we worship & prayer events gepland, deze worden gehouden op donderdag 27 februari, donderdag 20 maart en donderdag 24 april.

Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur, aanvang samenkomsten 20.00 uur, locatie: Breepleinkerk, hoofdingang Randweg / Breeplein te Rotterdam-Zuid.
Deze avonden staan onder leiding van de Levend Woord Gemeente Rotterdamwww.lwg.nl

Wij geloven in het profetisch woord voor de tijd van nu, en dat wat ontvangen is voor deze campagne;

Het jaar 2014, het is het seizoen voor de oogst en een nieuwe uitstorting van Mijn Geest. Mijn Kerk verwacht Mij, zoek Mij met een honger en dorst als nooit tevoren. Ik roep Mijn Kerk wereldwijd op tot gezamenlijk gebed!

Johannes 14:2a ‘In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen!’De Vader zegt: ‘Breng Mijn Kinderen Thuis…’.
Johannes 14:12-14 ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen’.

Laten we dit woord dragen en uitwerken in onze voorbede voor de grote oogst, een apostolische reformatie voor Rotterdam, Nederland en Europa!
We willen Zijn roep beantwoorden in een nieuwe en zuivere interactie tussen Hem en ons persoonlijk en als Kerk van Jezus Christus. Laten we dit in eenheid gezamenlijk oppakken als een groot getuigenis voor onze stad in dit nieuwe tijdperk.

Programma

Fire Conferentie in de Ahoy hallen te Rotterdam:
Vrijdag 2 mei: 10.00 uur ochtendbijeenkomst
14.30 uur middagbijeenkomst
19.30 uur avondevangelisatiedienst
Zaterdag 3 mei: 10.00 uur ochtendbijeenkomst
14.30 uur outreach
19.30 uur avondevangelisatiedienst

Voor het programma overdag dien je je op te geven, dan kan via de volgende link: www.cfan.eu/rotterdam

Hier zijn tevens de kosten te vinden voor entree voor het dagprogramma, voor de avonden is er vrij toegang.
Kom en neem familie, vrienden, bekenden, buren, collega’s en wie God ook maar op je pad brengt mee. Jesus is the Answer for the world today!

Medewerkers

Mocht je willen meewerken in de voorbereiding of tijdens de conferentie, vul dan het inschrijfformulier voor helpers in op: www.cfan.eu/rotterdam
Je hulp is hard nodig, we verwachten een grote oogst!

Bekijk het promotiefilmpje:http://youtu.be/ldw4_UrTJn8

School voor evangelisatie

Voorafgaand aan de conferentie is er een school voor evangelisatie, georganiseerd door CfaN. Vele bekende docenten zullen hun leven met de studenten delen, waaronder ook Reinhard Bonnke zelf!
De school is bedoeld als een springplank naar actieve evangelisatie. Als God je geroepen heeft als evangelist of als je staat te springen om de verlorenen tot Jezus te brengen. Kom dan! Zorg dat je deze vier krachtige dagen niet mist.

Tijd en plaats: 28 april – 1 mei 2014
Evangelisch centrum Europoort, Rotterdam

De kosten voor deze school bedragen € 550,-

Aanmelden kan op: http://www.bonnke.net/cfan/en/soe