Artikelen

Getuigenis van François Mijnsbergen – deel 2 : Het nieuwe leven.

Categories: Getuigenissen

Sinds 24 jaar ben ik christen. In die tijd heb ik God gezocht en Hij mij. Door diepe openbaringen heeft Hij vele verkeerde zaken uit mijn leven weggenomen.

Deze liedtekst (Pursuit, Jesus Culture) beschrijft mijn leven als christen.

Strip everything away
Till all I have is You
Undo the veils
Till all I see is You

I will pursue You,
I will pursue Your presence

I’m pressing in to You
So do not pass me by
I’m breaking through the boundaries
I will not be denied

Open my eyes,
Search me inside,
I can’t live without Your presence,

Voor mijn bekering was mijn leven vol drank, drugs en occultisme. Maar God heeft mij vrijgemaakt.

Hoeveel van je oude mens heb je ingeleverd? Onze ziel is goed, maar zit zo verbonden aan het oude dat wij vaak niet beseffen hoever we van God vandaan zijn.

Ik heb in een visioen een doodskist gezien met drie kaarsen erin en erachter een enorme schat van edelstenen en goud. Alles blonk, het was de heerlijkheid van God (onze identiteit in Christus). Ik zag de deksel van de doodskist dichtgaan, maar weer openschieten toen de drie kaarsen feller gingen branden. God sprak: “François, iedereen wil Mijn heerlijkheid, maar niemand wil dood aan het oude”.

We zijn gered en hebben geestelijke volmaaktheid ontvangen. Het kruis is meer dan redding, het geeft ons macht om God’s kinderen te worden, te ontdekken wie we zijn in Christus; meer dan overwinaars, bekleed met waardigheid. Het kruis legt alle hemelschatten bloot. Wij zijn zelf het land dat we moeten terugnemen. Er zijn sleutels en geestelijke wetten om de rijkdom naar beneden te halen. De strijd is om wie we worden op aarde!

We hebben twee bomen van binnen (oude en nieuwe natuur), we moeten de juiste voeden. Dit levenslange proces is de moeite waard. Hoe meer ik stierf aan de oude mens (natuur,
satan’s erfenis), hoe meer ik mijn identiteit in Christus terugvond.

In de wereld lig je er snel uit als je afwijkt. Ook in de kerk zijn hokjes en vakjes waar mensen hun geloof op funderen. Deze religie sluit God buiten, maar God sluit niemand buiten.

Je verandert als je God vindt. Als Hij jou vindt, wauw, dan verander je nog veel meer. Dan komen er fonteinen van eeuwig leven.

Maar mensen nemen ook aanstoot aan je omdat je niet meer dezelfde kant oploopt. Ieder die rechtvaardig wil leven, zal vervolgd worden.

Denk nooit: “Ik ben er”. God verandert je niet ineens, maar door liefde en tijd. Ik jaag God na, ben verzot op Zijn tegenwoordigheid. Hij kijkt over de aarde of Hij iemand kan bijstaan.

Satan wilde een troon boven de sterren, maar Jezus troon staat daar, toen, nu en altijd. Hij ruilde zijn troon in voor de stal en het kruis, het ultieme bewijs van God’s grote liefde voor mensen.

Omdat het leven kort is, vul ik me dagelijks met God’s levens veranderende Woord. In het waarachtig kennen van Hem is leven en licht en de sleutel die ten leven leidt. Dat mijn leven op de rails is gekomen is geweldig, nog mooier is dat verkeerde patronen en motieven verdwijnen. Ik ben geen speelbal meer van mensen maar heb mijn eigen mening en gezonde grenzen.

Mijn leven was niet gemakkelijk. Er waren woestijnmomenten met veel tegenstand. Ik kon alleen op Jezus leunen. Maar steeds sprak God vol liefde en bewogenheid. Gelukkig zijn er oases in de woestijn, maar je moet ze samen met God opzoeken.

De strijd was eens zo hevig dat ik niet meer verder wilde. God toonde me een trompet en sprak: “Als je nu opgeeft, zal je niet bazuinen”. Wat een genade dat God bij me is dat ik ben doorgegaan.

Als jij het moeilijk hebt, ga door met God! Geef niet op, maar eet het Woord en drink de Geest. Het een kan niet zonder het ander, alleen wanneer je eet èn drinkt, wordt je volwassen.

We moeten ons meer richten op het kruis en op Jezus dan op onszelf. Zijn rechtvaardigheid staat in onze plaats voor de troon. Maar blijf ook niet leven in zonde. Jezus is nederig van hart en wij mogen op Hem lijken. Nederigheid is het levensfundament.

Schuld is op onszelf gericht, maar Godsberouw richt ons op God. Dan spreekt Hij onze ziel vrij, geestelijk zijn we al vrij. Relatie is tweerichtingsverkeer en maakt vrij. Soms vraag ik me af “beseffen we wel wat we God hebben aangedaan?”. Hij heeft gevoelens en emotie, Hij wil relatie met ons. Religie is de geest van kleinheid, relatie met God is de Geest van grootheid en vrijheid.

Wij mogen tot berouw komen zoals Paulus dat zegt, door Zijn goedheid en Zijn liefde. God is geen slavendrijver maar een Vader die van Zijn kinderen houdt! Hij is blij met ons en Hij wil ons hart ontbloten, zodat we bruikbaar zijn voor de ander en voor Hem.
De grootste veldslag en overwinning is in onszelf, en de grootste schat is in onszelf te vinden, indien wij veel vrucht dragen verheerlijken wij de Vader.

Het geheim van het leven, ligt in het sterven van de oude mens zoals Jezus zegt: wie zijn leven verliest zal het behouden en het leven vinden. Stervend aan onszelf groeit het leven van Christus in ons en staat Hij in ons op, en wij staan op met Hem. Zo worden we door Hem werkelijk zoals we bedoeld zijn!