Artikelen

Getuigenis Terrence Lynch

Categories: Getuigenissen

Mijn naam is Terrence Lynch (25) en ik ben in 2012 tot geloof gekomen.
Ik ben opgegroeid met mijn moeder, zus en stiefvader en ik heb over het algemeen een fijne jeugd doorgemaakt.
Thuis is de situatie altijd plezierig geweest, zo nu en dan wel een ruzie, maar geen extreem vervelende situaties.
Ik ben niet Christelijk opgevoed, maar thuis wisten wij wel wie Jezus was en op Goede Vrijdag aten wij nooit vlees.

Opgroeiend als tiener was ik net als ieder ander op zoek naar mijzelf om zo een plezierig mogelijk leven te hebben.
Als jong volwassene voelde ik mij toch onzeker en creëerde ik voor mijzelf faalangst, omdat ik alles zo goed mogelijk wilde doen.
Om hier van af te komen begon ik mij te verdiepen in de oosterse wijsheid en diverse new age boeken over spiritualiteit. Nu zie ik in dat dit te vergelijken is met alcohol. Het voelt even goed, maar al snel druipt het fijne gevoel weg. Waardoor je er nog meer van wilt hebben met als gevolg dat je nog verder weg zakt. Dit had ik toentertijd niet door.
Ik heb op zich nooit een depressie of iets dergelijks meegemaakt, maar wel tijden dat ik mij niet lekker in mijn vel voelde.

Naast het opdoen van de oosterse wijsheid om een beter en gelukkig leven te leiden, was ik altijd wel nieuwsgierig naar de dingen die voor ons verstand onbegrijpelijk zijn.

In 2012 was ik aan het praten met een vriend. Tijdens het gesprek kwam ik op de vraag hoe de hemel toch zou zijn en wat ze daar aan het doen zijn. Een paar weken later kwam ik “toevallig” een documentaire tegen, waarbij mensen hun bijna doodservaring deelden en vertelden wat ze hadden meegemaakt.
Een aantal van hen vertelden dat

ze de Heere Jezus hadden ontmoet en dat Hij ze weer terug had gestuurd, omdat het hun tijd nog niet was. Een aantal mensen kwamen in de hel en hadden toch enige genade gevonden om weer terug te komen en te getuigen. Ik vond dit interessant, maar dit was voor mij nog geen aanleiding om tot geloof te komen.

Op een middag zat ik thuis naar een aflevering van The Fresh Prince of Bel air te kijken. In deze aflevering was een kerkscene en tijdens deze scene vroeg een hele aardige lieve stem in mijn gedachten: “Geloof jij in een hogere macht?”

Ergens wist ik dat dat niet mijn eigen gedachte was en in mijn gedachte antwoordde ik met “ja,” maar ik bedoelde het niet tegen God. Ik geloofde in een universele levenskracht van de boeddhisten en van de new age theorieën.

Opnieuw vroeg dezelfde stem aan mij: “geloof je in een hogere macht?” Weer antwoordde ik met “ja…”
De aflevering was afgelopen en ik ging naar Youtube met de intentie om muziek te gaan luisteren. Op de website aangekomen, zag ik bij de aanbevolen filmpjes een filmpje van een meisje uit Ecuador.
Ze vertelde haar verhaal dat de Heere Jezus haar de hemel en de hel heeft laten zien.
Dit filmpje heeft mijn hart geraakt en alles viel voor mij op zijn plaats. Met name het feit dat de hel echt bestaat, dat een ieder daarin terecht kan komen en dat alleen Jezus ons daarvan kan verlossen.

Ik ben toen de Bijbel voor het eerst gaan lezen. Ik was benieuwd wat Jezus zelf vertelde over de hel en alles was in lijn met wat het meisje had meegemaakt. Het viel mij ook op dat Hij hier vaak over vertelde en er geen onduidelijkheid over liet ontstaan.
Naar mijn mening wordt hier in de hedendaagse kerk te weinig aandacht aan besteedt, terwijl het hier juist om draait. Het eeuwige leven te ontvangen en niet de eeuwige verdoemenis.
(Markus 9:38-50).

Voor mij is het nu duidelijk waarom Jezus naar de aarde is gekomen. Hij wil ons thuisbrengen in Zijn Koninkrijk en niet dat wij voor eeuwig gepijnigd worden in de hel. Zoals we dat onder andere lezen in Lucas 16:19-31..De hel is gemaakt voor Satan en niet voor de mensheid, doch met onze vrije wil kunnen wij ervoor kiezen om daar naartoe te gaan…

“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.” Mattheüs 7:13-14.

Net als wij niet zomaar in een ander land worden toegelaten zonder een geldig paspoort en ticket, zo wordt ook niet een ieder toegelaten tot de Hemel. Alleen volgens de geboden van de Heere Jezus, die is aangesteld door de Vader om te oordelen over de levenden en de doden.
Ook de mensen die al in Jezus geloven, dienen waakzaam te zijn zoals wij dit lezen in Mattheüs 7:19-23.

Daar draait dit leven voor mij nu om. Ik zie dit leven als een weg naar het eeuwige Koninkrijk. Hier op aarde bepalen we onze eindbestemming waar we onze ziel voor eeuwig willen laten wonen. In het huis van de duivel of in het Koninkrijk van Jezus?

Jezus heeft de weg die leidt naar de Hemel voor ons toegankelijk gemaakt, door Zijn bloed aan ons te geven, waarmee we ons kunnen reinigen van onze zonden. Het is aan ons om deze weg te bewandelen. Tijdens deze reis is Hij er voor ons om deze reis zo aangenaam mogelijk te maken en ons te behoeden niet de verkeerde weg op te gaan die leidt naar de hel.

Ik dank God voor Zijn heerlijkheid en genade en ik bid sinds mijn bekering iedere dag, dat ik niet in verzoeking mag raken, maar de weg mag blijven volgen die leidt naar Zijn Koninkrijk!

Terrence Lynch