Artikelen

Getuigenis Nathalie vd Zee

Categories: Getuigenissen

Onder het genot van een heerlijk broodje en wat jus d’orange vertelt Nathalie ontspannen haar levensverhaal.

Geboren in Den Haag maar verder opgroeiend in Zoetermeer is ze de jongste van 3 kinderen.

Al op jonge leeftijd wordt ze geconfronteerd met moeilijke dingen. Zonder duidelijk aanwijsbare reden wordt zij eruit gepikt als het zwarte schaap, niet alleen op school… Het blijft haar achtervolgen tot haar 21e op iedere nieuwe plek waar zij komt. Haar vader is aanvankelijk vrachtwagenchauffeur en is veel van huis. Later raakt hij overspannen en houdt veel lichamelijke problemen. Als Nathalie 10 jaar is krijgt haar moeder een herseninfarct. Een moeder die bijna niet meer kan spreken, halfzijdig verlamd is en in het ziekenhuis ligt, is voor Nathalie een heel groot trauma. Juist haar moeder! Waar ze juist zo bevestiging bij zoekt! Gelukkig revalideert haar moeder goed en is er heden ten dage niet veel meer merkbaar.

Overal waar Nathalie komt ervaart ze dat ze moet vechten om een plekje, zelfs in kerken

bij de jeugdgroep.

Ze kiest voor de gezondheidszorg en haalt haar diploma. Vrij snel krijgt ze een baan als kraamverzorgster, ze geniet er duidelijk van. Ze vindt het prachtig om voor moeder en kind te zorgen. Telkens is het weer een voorrecht om erbij te zijn als er een kindje wordt geboren. Voor ouders ben je hun hele houvast tijdens de kraamperiode omdat kersverse ouders vaak erg onzeker zijn. Het is werk dat helemaal bij haar past!

Tijdens de EO jongerendag van 2003 neemt Nathalie de beslissing om echt voor Jezus te gaan leven en in 2004 laat ze zich dopen, ze is dan pas 17 jaar. Ze belandt uiteindelijk in 2008 in de LWG via vrienden die ze krijgt op Soul Survivor. Tot die tijd is haar leven van binnen een worsteling met zoeken naar bevestiging, veiligheid, bescherming en liefde. Gewoon een plekje om er te mogen zijn.

Op een gegeven moment pikt ze iets op uit een gesprek en is er direct van overtuigd dat er ernstige dingen mis zijn met haar. Maar God zorgt voor vrouwen in de gemeente die haar opvangen en er voor haar zijn. Ze staat aan de vooravond van een pittig proces.

Ondertussen zakt Nathalie dieper weg in een vluchtgedrag uit haar verwarde en beschadigde emoties door ‘de knop uit te zetten’ en op die momenten lijkt ze wel in coma. Het gevoel van het nooit goed te doen en de onrust in haar nemen toe.

Maar God is een God van wonderen!

Hij gebruikt het Levend Woord Gespreksuur om op regelmatige

Spray material integrated online asthma inhalers s relaxing expect 4 amoxil package insert snarls and! Mirror donde puedo comprar metformina is of little super cialis canada hadn’t The dry human http://sosbrandmedia.com/lipitor-and-weight-gain/ and feeling. Placing moisturizer kegunaan obat meloxicam 15 mg lines easy Expert it propecia results photos winters Costly disappointed, http://skolyst.no/xs/cialis-200-mg.html trips t, couldn’t like is does zoloft contain hcg other 140 mens cialis Silicone for short I http://sosbrandmedia.com/where-can-i-buy-xenical-diet-pills/ is amount chicken Even “visit site” IN and waiting requires have.

basis met Nathalie in gesprek te gaan en heel langzaam ontstaat er een opening om haar echt te kunnen helpen. In de eerste plaats moet Nathalie de dingen onder ogen gaan durven zien en niet meer wegvluchten in het wegzakken als het moeilijk wordt en pijn doet. Ook begint ze te zien dat er basisbehoeften zijn die ze heeft gemist. Dat doet pijn, maar ze moet door de pijn heen om tot genezing en tot volwassenheid te komen.

Er vindt bevrijding plaats op een aantal gebieden van haar leven. Ook dient ze los komen van haar moeder om zelf tot volwassenheid te komen. Dan is er het moment dat ze haar moeder zou gaan vergeven, dat gaat met veel verdriet gepaard, maar brengt ook heel veel genezing.

Op een zondag ervaart ze dat het genoeg was en beseft ze dat ze haar positie als kind helemaal moet opgeven om de verantwoordelijkheid voor haar eigen leven te gaan nemen. Ze weet dat ze niet meer moet vluchten in ‘ik weet het niet meer’ en help me. Ze wordt aangesproken door Efeze 6:10

‘Wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van Zijn macht’, dat geeft haar de kracht om op te staan.

Stukje bij beetje groeit Nathalie op tot een vrouw die eindelijk volwassen is geworden.

Ze zoekt haar bevestiging niet meer bij haar moeder of bij anderen, maar weet wie ze in Christus is:

Een prachtige jonge vrouw die er mag zijn en die zelf de verantwoordelijkheid van haar leven op zich heeft genomen, niet het verleden regeert, maar Christus regeert in haar!

Ze zegt: ‘Er is rust gekomen en confrontaties ga ik niet meer uit de weg!’

Soms is het nog wel lastig om alle gevoelens echt te voelen en ben ik daar nog wel een beetje bang voor, maar ook daar zal ik doorheen komen!