Levend Woord – Huis van gebed

  • 19:00
  • online

We willen alle bedieningen in ons midden samen roepen om eenparig te bidden!
Ook zij die afgelopen seizoen trouw kwamen bij Prophetic Gathering nodigen we van harte uit te komen naar HUIS van GEBED op de div. momenten!
Laten we doordrukken in gebed! De heilige GEEST dringt ons!

Try-out Huis van gebed via ‘zoom’
Daar we juist nu samen dienen te bidden is hier het volgende voorstel. Voor degenen die mee willen doen om vanuit huis vanavond mee te bidden als Huis van Gebed via Zoom