Artikelen

De hoopvolle onthulling

Categories: Artikelen

Het Griekse woord voor openbaring is apokalypsis (strongnummer G602). Wij kennen dit woord als apocalypse. Ik heb altijd gedacht dat apocalypse voor naderend onheil stond.

Als er een catastrofale ramp gebeurde, spraken de kranten van apocalyptische gebeurtenissen. Het verwees dan naar rampen die het einde van de tijd inluidden. Echter, de letterlijke betekenis van het woord apocalypse is “onthulling” oftewel openbaar maken, de sluier weghalen, het zichtbaarmaken van ….. etc. Men dacht altijd dat het einde van de tijd of de wereld werd onthuld. Met deze onthulling zouden er zware tijden aanbreken. Rampen, ziekte, oorlog, hongersnood en dood. Apocalypse is dan ook altijd in verband gebracht met de vernietiging van de wereld.

Openbaring/onthulling
Maar als ik het woord openbaring in de grondtekst opzoek via de Blueletterbible kom ik het woord openbaring of onthulling juist in een positieve en hoopvolle betekenis tegen. Het woord komt in het nieuwe testamament 18 x voor en wordt in verband gebracht met het beter leren kennen van de Here Jezus. Hieronder geef ik 2 voorbeelden uit de Bijbel: uit Lucas 2 en Romeinen 8.

Lucas 2
In Lucas 2:32 zegt Simeon over de Here Jezus dat Hij een Licht is om de heidenen te verlichten (apokalypsis). De grondtekst gebruikt voor het woord verlichten het woord apokalypsis. Hier staat dus eigenlijk dat Jezus het Licht is dat de bedekking van de heidenen wegneemt. Jezus is dus een Licht tot openbaring voor de heidenen. De apocalypse brengt dus hoop! Heidenen gaan de goddelijke waarheid zien. Ze gaan zien Wie Jezus werkelijk is. Hoe mooi, hoe liefdevol, hoe schitterend. Als de heidenen Jezus gaan zien, kunnen zij Zijn liefde niet weerstaan. Ze gaan Hem aannemen als hun Verlosser. Ze zullen Het Lam volgen, waarheen Hij gaat.

Romeinen 8
Romeinen 8:19 en 21 zegt dat de schepping met reikhalzend verlangen het openbaar worden (apokalypsis) van de kinderen van God verwacht. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. In de grondtekst wordt hetzelfde woord apokalypsis gebruikt voor openbaar worden.

De schepping kijkt dus niet met een reikhalzend verlangen uit naar de ondergang en vernietiging van de wereld maar zij kijkt juist uit naar de verlossing van haar corrupte staat. Natuurlijk vindt dit plaats als Jezus in al Zijn volheid terugkomt. Maar ook eerder, namelijk als Jezus openbaar wordt in de kinderen van God. Dan zullen Gods kinderen in hun doen en laten Jezus laten zien, net zoals Jezus God heeft laten zien. Overal waar zij komen, laten zij de liefde van de Vader zien. Zij ontmaskeren het werk van satan en verbreken het. Deze zonen en dochters laten een spoor van heling, genezing, bevrijding en herstel na, overal waar zij hun voeten zetten. Zo zal de glorie van God de aarde bedekken.

Liefde in plaats van angst
De apocalypse staat dus in de context dat het wezen, het karakter, de aard, en de allesoverheersende liefde van Jezus gezien gaat worden in deze wereld. Als we de apocalypse blijven linken aan zware tijden en de ondergang van de wereld, brengt dat onherroepelijk angst met zich mee. Angst voor de toekomst. God geeft ons echter geen angst. Volmaakte liefde drijft de angst juist uit. De openbaring van wie Jezus echt is, kan en mag ons dus nooit met angst vervullen, maar juist met passie en hoop. Het bijbelboek De Openbaring gaat over de onthulling, de ontsluiering van Jezus. Dat moet juist vertrouwen in de toekomst geven.

Natuurlijk zal de duisternis zich niet zonder slag of stoot gewonnen geven. Als het licht toeneemt, neemt ook de duisternis toe. Het licht wordt lichter en de duisternis wordt donkerder. De scheidingslijn tussen deze twee wordt steeds scherper. Dat zal ongetwijfeld rampen en zware tijden met zich meebrengen. Maar ik ben er ten volle van overtuigd dat een eindtijdvisie die angst brengt, of die geen hoop brengt voor ons nageslacht, niet in lijn is met het hart van God.

Laten wij ons in 2018 focussen op het openbaar worden van wie Jezus echt is. En op het openbaar worden van de kinderen van God. Het Koninkrijk van God breekt baan op alle gebieden van de samenleving en de glorie van God zal de aarde zal bedekken. Wat een hoopvolle toekomst.

Florry van Komen