Artikelen

Een nieuw Rotterdam – naar Openbaring 21…

Een nieuw Rotterdam Ik stond op de Erasmusbrug en ik zag een nieuw Rotterdam neerdalen uit de hemel. Ik kijk naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten en naar het westen en ik zie een hersteld Rotterdam. De rivier de Maas stroomt helder en glinsterend in het zonlicht. Vissen zwemmen in haar en…

Een indringend woord voor ons allemaal!

In navolging op het artikel ‘Meer ruimte voor de Heilige Geest’ en ‘Zwanger van de Heilige Geest’, ervaren we dat God verder tot ons aan het spreken is over de nieuwe tijd die aanstaande is. Afgelopen zondag, 8 december beleefden we opnieuw een bijzondere dienst met elkaar. Na de aanbidding kwam er een indringend profetisch…

De feestdagen van God en kerst

Bijbelse feesten In Leviticus 23 staan de vastgezette tijden van God. Het zijn de hoogtijdagen die Hij bepaald heeft. Het zijn speciale tijden die nauwkeurig zijn bepaald. De feesten moesten exact op die dagen en op dat tijdstip worden gevierd. Niet eerder of later. Want deze tijden wijzen exact naar het verlossingsplan, de komst en…

Ruimte voor de Heilige Geest

Tijdens de ‘family time! samenkomst’, van 10 november hebben we als gemeente een profetische daad met elkaar gedaan, door twee duiven los te laten. We willen hiermee tegen God zeggen dat we alle ruimte aan de Heilige Geest willen geven om in ons midden te doen wat Hij wil doen. Dit verlangen is ontstaan door…

Opnieuw profetische woorden en dromen

Zwanger van de Heilige Geest Een poosje geleden droomde ik dat God aan ons vroeg of we vis van de binnenwateren wilden vangen of vis van de buitenwateren? Na heel kort overleg waren we het erover eens dat we naar de buitenwateren wilden. Met een bootje moesten we door een nauw kanaal en aan het…

Zorgen om niet-gelovige kinderen

Zorgen om niet gelovige kinderen Het is helaas een bekend feit dat er veel gelovige ouders zijn waarvan een of meerdere kinderen niet meer geloven in wat zij als kind van hun ouders hebben meegekregen, namelijk het geloof in de Heer Jezus als de Redder en Verlosser van de wereld. Door een artikel in een…

Gedicht “Witte Duif” door Koos van der Sterre

De duif heeft geen gal, geen bitterheid in zich. Hij kan letterlijk geen vuil of bitterheid vasthouden. Dat is een belangrijke les. Het laat iets zien van Gods karakter. Daarover gaat onderstaand gedicht. Witte Duif God waakt over jou en mij Hij kent ons hart en maakt ons vrij Hij is getrouw, vol reinheid wijsheid,…

Leren samen werken met de Heilige Geest

  Op een wat regenachtige dag in augustus ga ik op bezoek bij Greet Haak, lekker knus met wat kaarsjes aan op tafel. Met een kop thee en wat lekkers praten we eerst even bij. Greet zit deze week in de week voordat ze haar vierde chemokuur zal krijgen. Het is vandaag dus één van…

Profetische woorden en dromen

God spreekt tot ons op verschillende manieren. Vaak door Zijn Woord of door andere mensen, maar Hij kan ook direct tot ons spreken door dromen, beelden en visioenen. Als LWG ervaren we dat God ons, na een intense tijd van winter en snoei, in een nieuwe tijd aan het brengen is. We ervaren dat we…

Ons lied – Maximaal Leven

Het jaarthema was het afgelopen jaar ‘Maximaal Leven’. In 5 stappen hebben we dit thema uitgediept. God verlangt ernaar dat we een leven leven in overvloed. Lawrence Payne is een getalenteerde muzikant in één van de aanbiddingsteams van onze gemeente. Op een zondag in het najaar zong hij een lied dat hij zelf had geschreven en…