De belofte uit Jozua 1 is het fundament van de Levend Woord Gemeente:

“Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef ik jullie….Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij”. (Jozua 1:3,5,9 – Nieuwe Bijbelvertaling)

“Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef ik ulieden…. Niemand zal voor u standhouden, al de dagen van uw leven….
Heb ik u niet geboden: wees sterk en moedig! Sidder niet en wordt niet verschrik, want de Here uw God is met u, overal waar gij gaat”. ( Jozua 1: 3,5,9 – NBG)

God gaf deze belofte in het verleden aan Jozua, toen deze aan de grens van het beloofde land stond.
Ook aan ons deed hij deze belofte bij de start van de Levend Woord Gemeente in 1996. Net als Jozua destijds, moeten ook wij ons beloofde land met grote vrijmoedigheid in bezit nemen. Dat beloofde land bestaat uit mensen.
Deze mensen dienen gered, genezen, geestelijk bevrijd en hersteld te worden door de kracht van het evangelie van de Here Jezus en Zijn Koninkrijk. Het bestaat o.a. uit materiële middelen waardoor Gods koninkrijk kan baan breken  in de samenleving en waarmee de mensen bereikt kunnen worden t.w: financiën, grond, gebouwen. En verder ook uit gemeenten, organisaties, huiskringen, bedrijven, projecten en stichtingen.