Wat voor een gemeente is Levend Woord Gemeente Rotterdam?

Levend Woord Gemeente Rotterdam is een evangelisch charismatische gemeente.
Wij zijn aangesloten bij het VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten).
De Levend Woord Gemeente wordt gevormd door christenen die de liefde en kracht van de Here Jezus Christus reëel hebben leren kennen.
Wij hebben ervaren dat de God van de Bijbel geen God van religie, maar een God van relaties is. Het is Zijn diepste verlangen om met iedereen een liefdes- en vertrouwensrelatie te hebben. Dit is mogelijk geworden door de Here Jezus. Hij heeft al onze zonden en ziekten aan het kruis gedragen.
Door het geloof in Hem hebben we onze redding ontvangen en kunnen we in vrede met God en met elkaar leven.
De gemeente is sinds de start in 1996 door vele seizoenen heen gegaan. God geeft seizoenen in ons persoonlijk leven, maar dat doet Hij ook in Zijn gemeenten. Zomer, herfst, winter en voorjaar wisselen elkaar af. Ieder seizoen is kostbaar mits we ons openen voor wat God ons door deze periode wil leren.