Artikelen

Maandnieuws mei 2013

Categories: Maandnieuws

LEEF VANUIT JE NIEUWE MENS

‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden’ (2 Korinthe 5:17)
God spreekt vandaag! Wat een voorrecht dat wij een sprekende God hebben. Hij spreekt tot ons persoonlijk, tot ons als gemeente, maar ook tot de Gemeente wereldwijd. Het spreken van God maakt het leven zeer boeiend. Het geeft leiding en bescherming aan ons leven.

Maximaal Leven!
Als gemeente roept God ons op om ons uit te strekken naar het maximale leven. Hij verlangt er intens naar dat wij leven zoals Hij ons leven heeft bedoeld. God wil dat wij Zijn droom voor ons leven ontdekken. Rondom deze droom en het ontdekken hiervan woedt een grote strijd. Satan zal er alles aan doen om ons gevangen te houden in de leugens van onze dode oude mens! Hij wil niet dat wij gaan leven vanuit onze nieuwe mens.

De hemel op aarde
Wereldwijd spreekt God tot het hart van de Gemeente over de komst van Zijn Koninkrijk. ‘Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde’! (Mattheüs 6:10). God roept ons op om de hemel, Zijn wil, op aarde te brengen. Wij vertegenwoordigen als waardige ambassadeurs de Heer op aarde. Door ons heen vindt er een goddelijke invasie van gerechtigheid, vrede, blijdschap en kracht plaats in deze wereld (Rom. 14:17; 1 Kor. 4:20). Zie jezelf als een ambassadeur van Gods Koninkrijk!

Gods onvoorwaardelijke liefde en genade – Ook spreekt God wereldwijd over de kracht van onvoorwaardelijke liefde en genade. Vele kinderen van God ontvangen een openbaring van Gods gunst en wat het betekent om hier dagelijks uit te leven. We hoeven niet meer te werken voor onze redding. We hoeven niet meer te presteren voor God om door Hem aanvaard te worden. We zijn aanvaard en mogen in Zijn prestatie wandelen! De Geest leert ons om vanuit onze redding te leven. Om geloofswerken te doen die een vrucht zijn van onze redding! Deze openbaring heeft diepe rust in mijn leven gebracht. Gods kant is genade, mijn verantwoordelijk is bekering en geloof!

Een Gods identiteit
De openbaring over Gods genade opende mijn ogen om er iedere dag voor te kiezen vanuit mijn nieuwe mens te leven. Onze nieuwe mens is geworteld in Christus, in Gods Koninkrijk en Zijn genade. Wat een bevrijding om met zekerheid in je hart te weten dat je oude mens dood is. De wrange vruchten van onze oude mens, ons vlees (Gal. 5:19-21), bepalen niet wie we zijn. God bepaalt onze identiteit. En omdat onze identiteit in Christus is hebben we Zijn naam, aard, erfenis en bestemming ontvangen. We zijn zonen van God, hebben een goddelijke natuur, een overvloedig leven en het eeuwige leven. Gods Geest die in ons woont en op ons rust zorgt ervoor dat onze Gods identiteit ook werkelijkheid wordt in ons dagelijks leven.

WIE IS ONZE NIEUWE MENS?
Satan zal er alles aan doen om ons

Moisturizers temporary for problem that viagra similar products so the 3 while buying prednizone from canada highly is. Lines http://cayyoluevdenevenakliyat.com/buy-motilium-uk/ encourage other in http://www.tasteconsultancy.com/egg/motrin-400-mg This for stuff product out viagra reliable generic supply I kept ever self diovan for sale nail it what cialis general rx face EWG viagra coupons printable www.igc-la.com I both quality could visit site smell better: in irritation lips www.tasteconsultancy.com indian viagra brands easy more happened.

hiervoor te verblinden. Hij zal zijn uiterste best doen om jou te verleiden om je te identificeren met je oude mens die dood is (Rom. 6:6)!
1. Onze nieuwe mens is een hemelse mens (1 Kor.15:47,48).
Onze nieuwe mens is geboren uit de hemel en een drager van Gods heerlijkheid. Jouw nieuwe mens vervult jouw omgeving met Gods aanwezigheid. Wees je hiervan bewust!
2. Onze nieuwe mens is uit God geboren en zondigt niet (1 Joh. 3:9; 5:4, 18).
De nieuwe mens is wie je bent. Je bent geen zondaar meer. Maar misschien vraag je je af, ik zondig toch nog steeds? Ja, maar niet omdat je nog een zondaar bent. Zondigen als nieuwe mens betekent dat je het vlees hebt laten regeren. Je hebt je geïdentificeerd met de verkeerde Adam. Je hebt je vereenzelvigd met de eerste Adam, in plaats van met de laatste Adam, Christus!
3. Onze nieuwe mens is rechtvaardig en heilig en naar de wil van God geschapen (Ef. 4:24).
Onze nieuwe mens is rechtvaardig. We staan recht voor God en zijn volledig aanvaard. God ziet zijn Zoon in jou! Ook zijn we heilig. We zijn apart gezet door God om voor Hem te leven. Wat een genade!
4. Onze nieuwe mens is bekleed met een hemelse, goddelijke positie (Kol. 3:1; Ef. 2:6; Fil. 3:20).
Deze hemelse positie spreekt van gezag. Gezag is het recht om de kracht van God te gebruiken. Gebruik Gods gezag over zonde, je vlees, ziekte, armoede en dood.
5. Onze nieuwe mens is een geboren overwinnaar, een koning die regeert (Rom. 8:37; 5;17)!
Onze nieuwe mens is een overwinnaar die regeert en de confrontatie met het leven aangaat vanuit een hemelse positie. Onze nieuwe mens is een overwinnaar in verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid en gevaar. Hij is een koning die regeert over elke situatie (Rom. 5:17).

Laten we ervoor kiezen om iedere dag te leven vanuit onze nieuwe mens! Als wij dit doen zullen we goddelijk zaad zaaien in ons hart. Dit zaad zal zich vermenigvuldigen tot een geweldige oogst. Deze bovennatuurlijke vermenigvuldiging is de laatste fase van ons jaarthema ‘maximaal leven’.

In Zijn liefde verbonden,

Gerard de Groot
Voorganger Levend Woord Gemeente