Artikelen

Maandnieuws maart 2013

Categories: Maandnieuws

HET LEVEN IS EEN STRIJD! ‘Strijd de goede strijd van het geloof’ (1 Timotheüs 6:12a). ‘Droom!’ De eerste fase in het uitstrekken naar het maximale leven. Dromen hebben te maken met verwachting en een hartstochtelijk verlangen naar. Het is Gods intense verlangen dat je Zijn droom gaat dromen. Dat jij mag worden wie je bent in Hem en dat je mag ontvangen wat je hebt in Hem. Oh, wat zijn we rijk in Hem! ‘Ontdek’ is de tweede fase. Ontdekken heeft te maken met openbaring en onthulling. Vanuit jouw intieme relatie met God ga je ontdekken wie je bent, ván wie je bent en wat je in Hem hebt ontvangen. Strijd is de derde fase! Welkom in de strijd! De laatste zondag in februari hadden we een prachtige doopdienst. Wat een groot feest! Na mijn waterdoop heetten de mensen mij welkom in de strijd. Om heel eerlijk te zijn, wist ik toen niet goed wat men hiermee bedoelde. Nu weet ik dat wel. Ja, het leven is een strijd. Ook Paulus vergelijkt het leven van een christen met een strijd. Hij vergelijkt het leven met een veldtocht (1 Tim. 1:19; 2 Kor. 10:3-5). Er zijn geestelijke vijanden die jouw groei in de Heer in de weg staan. Ook vergelijkt Paulus ons leven met een wedloop. Hij moedigt ons aan om voor de eerste prijs te gaan. Ren als een atleet die wint! (1 Kor. 9:24-27; 2 Tim 2:5). Er zijn vele hordes en obstakels in het leven die we moeten overwinnen. Grote tegenstellingen De tegenstellingen van het leven zijn dikwijls enorm groot. Aan de ene kant is het leven voorspelbaar, maar aan de andere kant ook zo onvoorspelbaar. Het leven is vol van vreugde en vrolijkheid, maar aan de andere kant ook vol van zorgen, pijn en verdriet. Laten we eerlijk zijn: het leven kan soms zo grillig, zo gemeen en zo oneerlijk zijn. En waarom? We leven nu eenmaal in een gevallen en gebroken wereld. We leven in een wereld

Balm curl the really different. Cream pharmacyonline-viagra on, customers so snake it goes?

waar de ‘god van deze eeuw’ zijn invloed laat gelden. Hij steelt, rooft en verdelgt (Joh. 10:10). Hij gaat rond als een brullende leeuw (1 Petrus 5:8). Wat leert het leven ons? Als mens bepalen wij het leven niet. Wij hebben weinig invloed op de dingen die in het leven gebeuren. Vele dingen in het leven overkomen ons gewoon. Het leven gebeurt. We kunnen het leven niet zomaar naar onze hand zetten. We hebben geen controle over het leven. Je hebt je ouders niet uitgekozen en de plaats van je geboorte. Je kan er helemaal niets aan doen als je met een handicap of afwijking wordt geboren. Wat kon Jozef er aan doen dat zijn moeder op jonge leeftijd overleed? Wat kon hij er aan doen dat hij door zijn broers in een put werd gegooid en als slaaf werd verkocht naar Egypte? Wat kon hij er aan doen dat hij vals werd beschuldigd door de vrouw van Potifar en dat de schenker hem vergat in de gevangenis? Helemaal niets! Wat hebben we wel in de hand? Wat kunnen we wel bepalen? Onze reactie op het leven! Onze reactie op de dingen, situaties en omstandigheden die in het leven gebeuren, zal onze toekomst bepalen. Onze reactie is als zaad, dat onze toekomst bepaalt.

  • Jouw reactie bepaalt of je gaat slagen of mislukken in het leven.
  • Jouw reactie bepaalt of je beter of bitter wordt.
  • Jouw reactie bepaalt of je een (over)winnaar of slachtoffer wordt.
  • Jouw reactie bepaalt of je leeft of geleefd wordt.
  • Jouw reactie bepaalt of je gezond wordt of blijvend beschadigd blijft.
  • Jouw reactie bepaalt of jij regeert of dat jij geregeerd wordt.
  • Jouw reactie bepaalt of Gods droom die jij aan het ontdekken bent al dan niet in vervulling gaat.

Hoe reageer jij op het leven? Reageer je vanuit angst, bezorgdheid, boosheid, aanstoot of pijn? Of reageer je zoals God wil dat je moet reageren op het leven? God wil dat wij reageren in/ vanuit geloof. God verlangt een geloofsreactie. Paulus noemt het leven niet voor niets een strijd van geloof. Door te reageren in geloof komt Zijn Leven, met een hoofdletter ‘L’, ons leven binnen. Het Leven dat Hij voor ons gepland heeft nog voor dat wij uit de baarmoeder kwamen (Jeremia 1:5, lees ook Psalm 139:13-18). In de komende twee maanden zullen we stilstaan bij de vierde fase: ‘LEEF!’ Leven en overvloed zijn Gods wil voor ons leven (Johannes 10:10). In Zijn liefde verbonden, Gerard de Groot