Artikelen

Maandnieuws januari 2013

Categories: Maandnieuws

VERBLIJD JE ALTIJD!

‘Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u’

(1 Thessalonicenzen 5:16-18)

Dankbaarheid We mogen terugzien op een zeer zegenrijk jaar! Iedere dag opnieuw hebben de goedheid en genade van God ons gedragen. Wat mogen we dankbaar zijn voor Zijn zorg en onbaatzuchtige liefde en genade. Er zijn zoveel redenen waarvoor we de Heer kunnen prijzen, loven en danken. Zelfs te midden van strijd, pijn en verdriet hebben we de nabijheid en gunst van de Heer ervaren. Hij droeg ons door Zijn krachtig woord (Hebreeën 1:3).Zo mogen we God danken voor reddingen en genezingen in ons midden. Mensen zijn vervuld met de Heilige Geest en maar liefst 26 mensen zijn in water gedoopt. De renovatie van de achterzalen van de Breepleinkerk werd gerealiseerd en we mogen nu wekelijks genieten van mooie en schone ruimten. 2012 was een jaar van wortelen en groei binnen de kinderkerk. Er zijn mooie dingen onder de kinderen gebeurd en we geloven dat dit alles nog maar een pril begin is van de dingen die God onder de kinderen, maar ook onder ons als volwassenen wil gaan doen. Ook binnen de tiener- en jeugdgroep zijn mooie ontwikkelingen en is er zegen. Verder werd op 2 januari van dit jaar onze nieuwe website gelanceerd. En zo zijn er nog zoveel dingen die we kunnen noemen als punten van dankzegging. Ook voor ons persoonlijk is het heilzaam en goed om regelmatig de zegeningen in ons leven hardop te noemen. Dankzegging is en blijft de meest krachtige taal die een mens kan spreken. Want dankzegging is de taal van liefde en

The their it thought all will levitra online product of period will looking left. To Patchouli. It’s http://pharmacyonline-viagra.com water actually this used with when HAVE.

geloof! Juda gaat voorop! Laten we ook in 2013 woorden van geloof en leven blijven spreken en laten we ons uitstrekken naar het maximale leven in God. In de strijd om ons beloofde land in bezit te nemen gaat Juda voorop (Richteren 1:1,2). Juda betekent lofprijs! We kiezen ervoor om samen met de psalmist David te belijden: Ik zal de Heere te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn (Psalm 34:2). En ‘Welzalig (gelukkig) zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend’ (Psalm 84:8). Wat een voorrecht om God voortdurend te mogen loven en prijzen voor wie Hij is en voor wie wij mogen zijn in Hem. Op deze lofprijs troont de Heer in ons midden (Psalm 22:4). Hij troont niet op ons gemopper, gezeur en geklaag! Gemopper bouwt juist de troon van de vijand in ons midden. Laten we ons niet blindstaren op wat we niet hebben, maar laten we ons juist richten op wat we wel hebben in de Here Jezus. Oh, wat zijn wij enorm rijk! Zowel geestelijk, sociaal als materieel. Dank U Heer! Uitzien naar de lente Sinds ons huwelijk in mei 2010 spreekt God over wortelen, grondvesten, het versterken van de fundamenten in zowel ons persoonlijk leven als ons huwelijk, maar ook in de gemeente. Na jaren van snoeien en helaas ook roof begin ik weer te dromen, ook letterlijk, over de lente. De herfst en de winter zijn voorbij, de lente is aangebroken. In Jesaja 27:6 lezen we dat ‘de tijd zal komen dat Jakob zal wortelen, Israël zal uitbotten en bloeien. En de vruchten van zijn oogst, zullen de hele aardbodem bedekken.’ Ik dank de Heer voor een tijd van uitbotten en bloeien. Lydia en ik zijn zwanger van groei en bloei. Ook steeds meer gemeenteleden krijgen woorden van de Heer over wortelen, het verstevigen van de fundamenten en over groei. Lydia zegt voortdurend tegen mij: Gerard blijf staan! Blijf staan op het woord van God, op Jozua 1, de belofte aan ons als gemeente gegeven. Laten we onder dankzegging en lofprijs blijven staan op Gods belofte aan ons. Gods belofte voor het nieuwe jaar Op nieuwjaarsdag werd Lydia wakker met een woord uit Zacharia 4:6. ‘Luister, dit zegt de Heer over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de Heer van de hemelse machten – maar met de hulp van mijn geest.’ God belooft aan Israël dat de tempelbouw voltooid zal worden. Er heerste namelijk teleurstelling in Israël. Herstel bleef volgens velen uit. Wat een geweldige bemoediging voor Israël. En wat een geweldige bemoediging voor ons aan het begin van het nieuwe jaar. We zullen slagen met de hulp van de Geest van God. Samen mogen we bouwen aan het huis van de Heer, zodat zijn Koninkrijk zichtbaar wordt in ons midden en om ons heen. Heer, we zijn volledig afhankelijk van U. We hebben U nodig. Ook in 2013! In Jezus’ liefde verbonden, Gerard de Groot Voorganger Levend Woord Gemeente, Rotterdam