Artikelen

Maandnieuws februari 2013

Categories: Maandnieuws

Blijven in Jezus is blijven in Gods genade

‘Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen’ (Johannes 15:7)

Deze aanmoedigende woorden van Jezus met een krachtige belofte van gebedsverhoring ligt op mijn hart voor 2013. De Heer legt aan de hand van de gelijkenis van de Ware Wijnstok uit hoe belangrijk het is voor zijn discipelen en volgelingen om goed verbonden te blijven met Hem. Zoals een wijnrank geen vrucht kan dragen als hij niet verbonden blijft aan de wijnstok, zo kan een discipel van Jezus geen vrucht dragen zonder te blijven in Jezus Christus. Wat betekent dit ‘blijven in Hem’? Er staan honderden teksten in het NT van de Bijbel die het belang benadrukken van de woorden ‘in Hem’ of ‘in Christus’ zijn. Door in Jezus te zijn en te blijven zijn we deelgenoot geworden van de vele zegeningen van God. Paulus zegt o.a.: In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade’ (Efeziërs 1:7). Bij het aannemen van Jezus als Heer en Verlosser bij bekering en het wonder van wedergeboorte door eenvoudig je vertrouwen te stellen op Jezus Christus, is er iets bovennatuurlijks gebeurd. De gelovige is een kind van God geworden, een heilige, deelgenoot van het huisgezin van God, Gods liefde is in je hart uitgestort. Je bent deel geworden van het Nieuwe Verbond tussen God en mens. Bij je waterdoop door onderdompeling heb je dit nog eens bekrachtigd. Dit alles is genade. Je hebt het niet verdiend, maar je hebt het toch gratis ontvangen, eenvoudig door je geloof in de HEER Jezus. Hij heeft zijn bloed gegeven bij zijn lijden en sterven om ons te verlossen van onze zonden en om ons te vergeven van al onze overtredingen (uit het verleden, het nu, en in de toekomst). Vanaf het eerste moment van geloof staan en leven we onder Gods genade. Vanaf dat moment ben je in Christus. Door je leven lang bewust te blijven van Gods genade en van de constante reiniging door Jezus’ bloed mag je als een verlost en vrij mens leven.

Wat nu als ik zondig?

Vanaf het moment dat ik zondig, ben ik dan niet langer ‘in Jezus’? Ook als je zondigt – hoe verdrietig dit ook is – door je aangegane relatie met de Heer door geloof ben je nog steeds in Jezus. We moeten ons goed realiseren dat we niet ‘in Jezus zijn’ vanwege onze fout- en zondeloos leven, maar vanwege ons geloof. Je mag blijven staan onder de constante stroom of douche van reiniging door Jezus’ bloed. Dat is genade!
Leid dit niet tot meer zonde? Juist niet, omdat onze liefde tot God en dankbaarheid voor Zijn genade ons beweegt om te doen wat Hem vreugde geeft. Al ruim 26 jaar zijn Corinne en ik getrouwd. We hebben een huwelijksverbond. Omdat ik veel van haar houd, wil ik haar niet bedroeven door tegen haar te zondigen. Ik weet dat zij mij vergeeft als ik tekort schiet, maar uit liefde houd ik zoveel mogelijk rekening met haar. Door ons te richten op Jezus, Gods liefde en genade wordt de drang om te zondigen minder en minder. Vol zijn van Jezus is het beste wapen tegen zonde.Wanneer ben ik niet langer in Jezus? Vanaf het moment dat een mens zijn geloof niet langer stelt op het verlossingswerk van Jezus maar op zijn eigen gerechtigheid, geraakt hij – op den duur – los van Jezus. Blijf je door geloof en vertrouwen rusten in Hem, dan blijf je ook in Gods genade. Dat maakt je blij en dankbaar!

Jezus’ woorden in je hart

Door Zijn woorden in je hart en in je gedachten te bewaren en met je mond te belijden, merk je dat je vertrouwen in HEM groeit en dat je blijdschap groeit. Je bent namelijk in Jezus en in Zijn woord. ‘Jezus ik kies ervoor om in u te blijven, in en vanuit de genade van de Vader te leven. U bent mijn goede Herder. U zorgt voor mij. U voorziet in wat ik nodig heb. In u zal ik vrucht dragen. Het is uw werk in mij…’ dan lezen we Jezus’ belofte:vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.

Vraag wat je wilt

Door in Jezus te blijven, zul je bemerken dat – zoals Paulus het zegt: ‘God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt’ (Fil 2:13). Door open te zijn voor wat Hij wil, ga je verlangen die dingen te vragen die goed zijn voor je zelf (ook vanuit God gezien) en voor het Koninkrijk van God. Hiervan zegt Jezus, het zal je ten deel vallen.

Breng de dwalenden thuis

Er is een roep en gebed in Corinne’s en mijn hart dat naar de wil van de Vader is: Heer, breng de dwalende mensen thuis – in Uw koninkrijk en in een lokale gemeente. Dat mensen verlost mogen worden van hun zondelast, vrede met God zullen ontvangen, in vriendschap met medegelovigen thuis zullen geraken in het huisgezin van God. Dat velen herstel zullen mogen gaan ervaren door het verlossingswerk van Jezus. Dat is en blijft genade van God. Wat wij met elkaar doen: getuigen van de Heer.

Arthur de Groot

Mede voorganger LWG Rotterdam