We zijn gezonden om een zegen te zijn! Dit is onze missie als gemeente. We willen een zegen zijn voor onze zendelingen. Veel kringen hebben als groep een zendeling ‘geadopteerd’, dit vergroot de zorg en betrokkenheid. Daarnaast reiken we uit naar onze geliefden en kostbare naasten en zien op een praktische manier om naar de  minder bedeelden. Onze kringloopwinkel onder Stichting 2e Kans is hierin tot grote zegen voor de buurt waar de kerk en het LWC staan.
Gerrie Stigter schrijft:

De bediening van Z.E.D. bestaat uit Zending-Evangelisatie en Diaconie. Het zendingsteam is nu al enkele jaren actief en is vooral gericht op de zendelingen die een relatie hebben met de Levend Woord Gemeente. De zendelingengroep bestaat uit 6 personen met partners en kinderen en zijn woonachtig in verschillende delen van de wereld. De Levend Woord Gemeente is vooral verantwoordelijk voor de maandelijkse financiële bijdrage. Het zendingsteam biedt praktische hulp met betrekking tot het verspreiden van de nieuwsbrief, organiseren van ontmoetingsavonden of  fellowshipmiddagen en het plannen van de zendingsdiensten. Ook de contacten met de zendelingen worden vaak gedaan door het zendingsteam en vooral het maandelijks in het zonnetje zetten van een bediening  door het befaamde ‘zendeling van de maand’. In de loop van een jaar komen zo alle bedieningen aan de beurt en kunnen wij als team de zendeling verwelkomen en hen helpen met praktische zaken. Ook is er in de afgelopen jaren een proces in werking gesteld, dat diverse huiskringen in onze gemeente een zendeling ‘adopteren’ en voorbede doen voor de desbetreffende zendeling. De huiskring draagt een stukje zorg ‘member care’ waar de zendeling  juist zoveel behoefte aan heeft.

Gerard en Lydia de Groot zijn al diverse malen naar Ethiopië afgereisd, om daar Chris Franz te ondersteunen bij een evangelisatie campagne en de trainingsschool voor zendelingen. Gerard geeft dan een aantal dagen iedere dag onderwijs aan de leiders van gemeenten en aan de zendelingen van CITA. Tijdens de campagne zijn er ’s avonds grote samenkomsten waar vele mensen tot geloof komen en wonderen van genezing en bevrijding plaats vinden. Lydia doet een programma met de kinderen. We vinden het een voorrecht om op deze wijze God te mogen dienen in Zijn koninkrijk.

Onze zendelingen

Chris Franz – Oost Afrika   facebook Chris Franz

Chris Franz is de oprichter van CITA-Ministries. Hij is opgegroeid in Kenia. Zijn bediening is het organiseren van grote evangelisatiecampagnes in samenwerking met de plaatselijke voorgangers in Oost Afrika en met name in Ethiopië. Tevens werkt CITA samen met lokale kerken in Ethiopië om zendelingen uit te zenden in Noord Afrika. Ieder jaar vindt er een zendingsconferentie plaats voor de toerusting van deze zendelingen. Eind 2014 waren er 60 fulltime zendelingen!

Herman & Bep Gijsbers – Curaçao   facebook icon.2

Herman & Bep Gijsbers zijn samen geroepen om op Curaçao een verschil te maken in de levens van zieke kinderen die veelal besmet zijn met HIV/aids. De kinderen hebben vaak zieke of overleden ouders. In april 2016 is Herman na een kort ziekbed overleden. Bep zet het werk nu voort met de nieuwe leiders van het werk: Robert en Durkje de Vries.

Roël & Norma Mijnhijmer – Suriname

Roël & Norma Mijnhijmer wonen in Suriname en werken daar met verwaarloosde en gedetineerde jongeren voor wie ze een belangrijke vader & moederrol vervullen.

Mirjam Stigter & Noegi Akas – West-Papua   facebook icon.2

Miriam Stigter is getrouwd met de Indonesische arts Noegi Akas. Zij hebben 3 kinderen, twee zonen – Joshua en Mark en een dochter, Sara! In het najaar van 2006 vertrokken ze naar de binnenlanden van West-Papua. Hun visie is het opzetten van een kerk, kliniek en kindertehuis.

Hieronder volgen de zendelingen zonder website of blog. Zij zijn wel per e-mail bereikbaar. U kunt hun nieuwsbrieven ontvangen via e-mail. De contact gegevens kunt u opvragen via info@lwg.nl.
John & Maria – Kaapverdië

John & Maria zijn in 2009 door de Here uitgezonden naar Kaapverdië. Zij hebben daar de Levend Woord Gemeente Immanuel opgericht. Zij bereiken de inwoners daar middels straatevangelisatie, uitdelen van voedselpakketten en gaan naar gevangenissen om daar het Evangelie te brengen. Hun visie is mensen bij Jezus te brengen.