We kiezen ervoor om vriendschappen te bouwen, naar elkaar om te zien,  elkaar te bemoedigen en aan te vuren om vanuit Gods genade te leven. Praktisch gezien vindt gemeentezorg plaats door gemeenteleden te helpen een plekje te vinden in de gemeente. Dit kan zijn in een kring of in een team. Verder is het Levend Woord Gespreksuur voor iedereen beschikbaar, zijn er pastorale gesprekken en trainingen. Ook is er een goede samenwerking met Healing Rooms, Refaja, en andere hulp- en zorgorganisaties.

Naast Arthur de Groot en Greta Coutinho hebben Koos en Heidy van der Sterre een belangrijke plek in gemeentezorg en pastoraat. Koos komt uit Rotterdam en Heidy is op Java geboren. Ze ontmoetten elkaar op een bijbelschool in Stadskanaal. Sinds 1997 zijn zij deel van de Levend Woord Gemeente.

Taak en visie

Eens kreeg ik een beeld van de Erasmusbrug als symbool van de stad Rotterdam. De brug ligt daar als oeververbinding. Wij mogen er als LWG zijn om mensen door Jezus Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven, tot Vader God te brengen. Mensen die uit elkaar gegroeid zijn in hun relatie mogen wij door Gods krachtige liefde en Zijn Woord weer met elkaar verbinden. Wij vervullen het liefst een brugfunctie in het wereldwijde Lichaam van Christus.

– Koos

Koos en Heidy spreken regelmatig in gemeenten. Tevens werkt Koos op vrijwillige basis bij ProfilaZorg, hij heeft daar een kring met mensen met een verstandelijke beperking. Heidy leidt een bloeiende vrouwenkring en werkt als vaste kracht bij het CBS. Samen leiden zij ook een echtparenkring en werken mee in de Healing Rooms.