Wat zijn we gezegend met de ondersteunende teams in ons midden. Zonder de facilitaire bediening kunnen de andere bedieningen niet (goed) functioneren. Achter de schermen verrichten zij heel veel werk. Het geluidsteam, beamerteam, webteam, welkomstteam, boekentafelteam, de catering, het huishoudteam, het schoonmaakteam, enzovoort. Ook heeft dit team de renovatie van de achterzalen van de Breepleinkerk en van het Levend Woord centrum voor haar rekening genomen.

Enrico Visser: coördinator van de ordedienst.

Kort geleden werd me gevraagd of ik wat over mezelf wilde vertellen. Ik ben zoals de meesten wel weten Enrico Visser en ik ben sinds 29 oktober 1999 getrouwd met Shanta.  Ik ben van kinds af aan Christelijk opgevoed en ik ging iedere zondag met mijn ouders naar  Kom en Zie Rotterdam waar ik ook Shanta heb leren kennen.  Ik werk  in het dagelijkse leven  op een scheepswerf IHC MERWEDE in Kinderdijk  als scheepsmetaalbewerker. We zijn sinds maart 2003 in de gemeente waar we allebei  vanaf april 2003 dienen in de ordedienst. Sinds een aantal jaar ben ik coördinator van de ordedienst.  De ordedienst is een bediening in het Levend Woord Gemeente die tijdens onze samenkomsten verantwoordelijk is voor orde en veiligheid, het opbouwen en het opruimen van de Breepleinkerk. Verder heb ik het naar mijn zin in de Gemeente en vind ik het fijn dat ik kan dienen in Gods Huis in het ordewerk dat ik met heel veel plezier doe.

Groet en Zegen Enrico Visser

Peter Sonneveld is één van de enthousiaste geluidsmannen in de LWG:

Na een aantal jaren in de ordedienst te hebben gediend ben ik overgestapt naar het geluid. Door omstandigheden moest er een heel nieuw geluidsteam worden opgebouwd. Samen met de andere nieuwe ‘geluidsmannen’ hebben we eerst een aantal weken les gekregen van een echte ‘geluidsman’. Hierna hebben we een aantal maanden tijd nodig gehad om het aansluiten van de apparatuur onder de knie te krijgen.
We werken momenteel samen met een leuk en hecht team dat bestaat uit zowel jongeren als ouderen.
Nieuwe, enthousiaste mensen zijn altijd welkom!

Gerrit en Melly Fousert dienen mee in het welkomstteam:

We zijn er een paar jaar geleden als vanzelf “ingerold”, het was geloof ik met een kerstdienst dat wij voor het eerst gevraagd werden om bij de deur te staan en mensen welkom te heten.
Dat vonden wij direct al leuk om te doen en dus zijn we het blijven doen tot de dag van vandaag.
Het is gewoon fijn om iedereen die binnenkomt een zegen mee te geven voor de dienst en tegelijk de nieuwsbrief en andere info te overhandigen.
Soms kun je ook even een helpende hand toesteken, als mensen de drempel moeilijk kunnen nemen, bijvoorbeeld met kinderwagens, rollators en dergelijke.
In gedachten spreken we ook een kort gebed voor die mensen uit die binnenkomen.
Als het even niet heel druk is, maken we soms ook een praatje met mensen, hoe het met ze gaat en zo.
Maar als er veel mensen tegelijk binnenkomen, gaat dat natuurlijk niet. We willen ook geen opstoppingen bij de ingang, vooral in de winter niet!
Er zijn soms ook met mensen met vragen, vooral als ze voor de eerste keer naar onze diensten komen.
Die vragen proberen we dan te beantwoorden of we verwijzen die mensen door naar de ordedienst of naar andere personen die kunnen helpen.
Tenslotte is het gewoon heel fijn om te weten dat we op deze manier ook mee kunnen en mogen helpen met de opbouw van Gods Koninkrijk!
En we hopen het nog lang te kunnen doen!

Rose Fransen over het projectieteam:

Mijn naam is Rose Fransen. Ik maak deel uit van het projectieteam.
Het projectieteam zorgt ervoor dat de liedjes op zondag op het projectiescherm worden geprojecteerd. De liedjes krijg ik doorgestuurd via de mail van diegene die de aanbidding leidt. Ik zorg ervoor dat ik op zondag ruim op tijd aanwezig ben zodat ik alle tijd heb om de liederen te sorteren of een nieuw lied toe te voegen.
Wij werken volgens een rooster dat door Patrick wordt samengesteld.
Het bedienen van de projectie doe ik met plezier. Dit is mijn aandeel in de gemeente om in de eerste plaats God te dienen en in de tweede plaats de gemeente te dienen.
Mocht je ons team willen versterken dan ben je van harte welkom!