Het aanbiddingsteam is onder te verdelen in verschillende teams. Zo is er het muziekteam, geluidsteam, dansteam, beamerteam en het decoratieteam. Elk team wordt geleid door één of meerdere bedieningsleiders.

 

Muziekteam

RM.jpgWij zijn Ruben en Michèle Verstraten. Naast dat wij samen aanbidding leiden, zijn wij per oktober 2016  de teamleiders geworden van het muziekteam. Wij hebben enorme passie voor God, aanbidding en muziek. Het is heerlijk om door middel van muziek God te aanbidden, en Hem centraal te zetten in ons leven. Aanbidding is niet alleen iets wat zondag op het podium gebeurd. Het is een levensstijl. Een levensstijl van je eigen leven afleggen en Jezus centraal zetten. Leven vanuit een relatie met Hem maakt het leven zoveel mooier! Aanbidding is een keuze die je maakt in je hart, waarmee je zegt: “Jezus, ik zet U centraal!”. Ons verlangen voor de gemeente is dat we samen zullen groeien in intimiteit met Jezus. Dat zijn koninkrijk, zijn glorie en heerlijkheid zullen komen op de aarde, zoals in de hemel. Dat de hemel de aarde zal raken en wij wonderen mogen gaan meemaken wanneer wij Hem aanbidden!

 

Geluidsteam

2009_06_27_julian_bouwmanMijn naam is Julian Bouman. Ik ben teamleider van het geluid en heb een fantastisch team om mij heen. Mijn passie is aanbidding en geluid. Ik ben dankbaar dat ik op deze manier God kan aanbidden en mijn talenten en kennis kan inzetten voor het Koninkrijk van God. Want God komt alle eer toe en Hem wil ik dienen en aanbidden met heel mijn hart. Zelf zie ik altijd het geluid als een verlengstuk van de band of van de spreker. Hetgeen wat op het podium gebeurd, kunnen wij versterken en op de juiste manier aan de rest van de Gemeente ten gehoren brengen. Hierdoor kan de Gemeente in aanbidding worden geleid en het onderwijs van de spreker ontvangen. Dit is dan ook een mooi voorbeeld van het lichaam van Christus. Het één kan niet zonder het ander. We zijn één lichaam, één familie en we versterken elkaar en onze daden als we hierin wandelen en naleven. Ik kijk uit naar de toekomst, waarin wij verder Gods wegen mogen bewandelen, mogen dromen, vanuit intimiteit met Hem de juiste stappen mogen ondernemen, maar bovenal Hem mogen aanbidden zodat Zijn glorie zichtbaar mag worden op deze aarde.

 

Dansteam

norinaMijn naam is Norina Haynes. Ik ben teamleider van het dansteam. Sinds 2007 dans ik voor de Heer. Dansen vind ik leuk omdat ik door middel van dans mijn emoties kan uiten. Toch dans ik niet alleen omdat ik het leuk vind, maar ook om tegen God te zeggen hoeveel ik van Hem houd, en hoe dankbaar ik ben voor wat Hij (speciaal voor mij) heeft gedaan aan het kruis. Mijn verlangen op zondag is om samen met het muziekteam de gemeente in aanbidding te leiden, en om profetieën te vertalen in dans, en het hart en verlangen van God bekend maken. Maar boven alles is mijn verlangen om samen met mijn broeders en zusters God te aanbidden, te loven en te prijzen voor wie Hij is.

 

 

Beamerteam

beamerHet beam-team zorgt elke dienst voor de projectie,
onder andere zodat de mensen in de zaal de liedteksten kunnen zien.
Hiermee doet dit team kostbaar werk in het faciliteren van aanbidding.

Het team bestaat uit de volgende mensen:
– Frans Boersma
– Leonie de Groot
– Norina Haynes
– Rose Fransen

 

Decoratieteam

flowerHet decoratie-team zorgt elke dienst voor versiering/aankleding van de zaal,
als onderdeel van het leiden van aanbidding.
Hiermee doet dit team kostbaar werk in het faciliteren van aanbidding.

Teamleider:
– Marguerite Buitendijk