Gebed

Iedere week gebedsbijeenkomst op vrijdagavond.

Bidden totdat….

19.00 uur in het LWC, lofprijs,

aanbidding, voorbede voor gemeente, ons land, zending en voor Israël. 

 

Gebedsbijeenkomst t.b.v. Israël

Om de andere week op maandagavond om 20:00 uur in het LWC (oneven weken).

Gebedsbijeenkomst voor mannen

Elke vrijdagochtend: 6:45 – 7:45 uur in het LWC.

Sieska:

Gebed is de motor van elke wederom geboren Christen.
Om de motor draaiende te houden…hebben wij de Heilige Geest nodig {Rom.8 vers 26}.
Als wij wederom geboren worden, dan ontvangen wij Gods Geest {Rom.8 vers 14-17 }.
Gebed is jezelf apart zetten en bidden tot je Hemelse Vader.
De Here Jezus heeft ons het Onze Vader geleerd, Hij zei ga in je binnenkamer{Math.6 vers 9-13}.
Want als ik niet bid, dan zal ik ook niet ontvangen.
Voor mij is het binnenkamer gebed heel belangrijk.
Als ik geen binnenkamer gebed heb, dan zijn het holle klanken wanneer ik in het openbaar bid.
Dus voor mij is de plaats, die Maria heeft gekozen, de plek waar ik wil zijn.
Als je geen binnenkamergebed onderhoudt, dan kun je ook niet ontvangen wat je nodig hebt.
Bidden is naderen tot God {Jak.4 vers 8a}.
Door het binnenkamergebed heb ik God zien bewegen in mijn familie, vrienden en kennissen.
God zegene je!

Beb Luiken schrijft over de Israël bidstond:

Het houden van een bidstond is in overeenstemming met de opdracht die o.a. staat in Ps.122:6 en Jes. 62:6-7, n.l.
Bidt Jeruzalem vrede toe:
Mogen wie u liefhebben, rust genieten
en
Op uw muren, O Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen.
Gij die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust.
En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde