Nieuwe artikelen

Siloam Village

Zendingsnieuwsbrief Siloam 2e kwartaal 2016

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.’ (Jozua 1:9)   Van het bestuur Na een toch wel erg snel afnemende gezondheid is ‘onze’ Herman Gijsbers op 19 april op 65 jarige leeftijd overleden. Zelf noemde hij…

Siloam Village

Zendingsnieuwsbrief Herman & Bep Gijsbers 1e kwartaal 2016

“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen” (2 Kor. 5:17) Nieuw jaar, nieuw begin Beste Vrienden van Siloam, Het jaar 2016 is alweer enige weken geleden ingegaan.Het lijkt wel steeds sneller te gaan, maar alles op Zijn tijd. Een nieuw jaar en…

vrede van God

DE VREDE VAN GOD

In Jeremia 33:6 zegt God tegen zijn volk het volgende: ‘Zie Ik zal haar genezing schenken en herstel, Ik zal hen genezen en hun een schat van bestendige vrede ontsluiten’ (NBG). Het Hebreeuwse woord voor vrede is shalom, dit woord betekent meer dan de afwezigheid van oorlog en conflicten. De basisbetekenis van shalom is harmonie,…

       

Agenda